A sorozóbizottság határozatának felülbírálásáról

2020. április 7., 11:51 , 1000. szám

„Be akarnak hívni katonának, pedig fáj a lábam. Megműtötték a térdem, de még mindig nem tudok rendesen járni. A kórházban igazolást is adtak róla, hogy ha túlterhelik az ízületet, az károsodást okozhat. A sorozóbizottságban mégis azt mondták, hogy alkalmas vagyok a szolgálatra. Mit tegyek? Követeljem a sorozóbizottságtól, hogy adják írásba, olvasták a kórházi zárójelentést, s vállalják a felelősséget, ha mégis történik velem valami? Esetleg tegyek feljelentést a katonai ügyészségen?”

– Az ön által javasolt megoldások egyrészt nem felelnek meg az ukrajnai jogszabályok által előírt eljárásrendnek, másrészt távol állnak a hadsereg logikájától, ezért egyiket se javasolnám.

Megteheti viszont, hogy beadványt ír a hadkiegészítő parancsnokságnak címezve, amelyben kijelenti, hogy egészségi állapota miatt nem alkalmas a katonai szolgálatra, s bizonyítékként csatolja a kórházi zárójelentést. Ebben az esetben a hadkiegészítő parancsnokság vezetői kötelesek lesznek foglalkozni a beadványával, vizsgálatot rendelni el az ügyben, majd tájékoztatni önt a vizsgálat eredményéről. Ha a hadkiegészítő parancsnokság válasz nélkül hagyja vagy nem tekinti megalapozottnak a beadványt, s ezt jogsértő indoklással teszi, önnek jogában áll ez ellen panasszal élni a felettes hatóságnál, azaz a megyei hadkiegészítő parancsnokságnál. Emellett talán mondani se kell, minden olyan esetben, ha úgy érzi, hogy sérülnek a jogai a hadkiegészítő parancsnokság eljárása miatt, jogában áll bírósághoz fordulni.

hk