Elvált szülők gyermekének elhelyezéséről

2020. május 12., 10:29 , 1005. szám

„Barátnőm elvált a férjétől. A bíróság a házasság felbontásáról szóló határozatában jelezte, hogy a gyermekük az anyjával élhet tovább. Be lehet ennek a határozatnak az alapján jelenteni a 13 éves lányt az anyja mostani lakóhelyén? A volt férjről nem tudni, merre jár. Szükség van a beleegyezésére a gyermek lakóhelyének bejelentéséhez?”

– A kiskorúak és a fiatalkorúak lakóhelyének megállapításáról a Polgári törvénykönyv 29. cikkelye rendelkezik. Ezek szerint a 10–14 éves fiatalkorú természetes személyek lakóhelye megegyezik a szüleik (örökbefogadóik), gyámjaik, oktatási, egészségügyi intézményük címével vagy a szülők közül annak a lakóhelyével, akivel együtt élnek. Vita esetén a 10–14 éves természetes személy lakóhelyéről a gyámhatóság vagy a bíróság dönt. Barátnője esetében a bíróság egyértelművé tette a helyzetet azzal, hogy határozatában kimondta, a gyermek az édesanyjával élhet tovább.

A 10 évesnél fiatalabb, azaz kiskorú gyermek esetében bejelentett lakóhelye megegyezik a szülei (örökbefogadói) vagy a szülők közül annak a lakóhelyével, akivel együtt él. A törvény egyértelműen fogalmaz, a 10. életévét be nem töltött gyermek csak a szüleivel lehet bejelentve. Amennyiben viszont a gyermek betöltötte 14. életévét, szabadon választhat magának lakóhelyet, kivéve a jogszabályok által megállapított korlátozásokat.

Érdemes megjegyezni, hogy a kiskorú és fiatalkorú gyermekeket függetlenül attól bejegyzik szüleik bejelentett lakóhelyén, hogy jogosultak-e az ingatlanban élni vagy sem. Sőt, a kiskorú vagy fiatalkorú gyermek bejelentéséhez nincs szükség az otthon tulajdonosa vagy a vele egy háztartásban élő családtagjai hozzájárulására sem.

Elég, ha a szülő, akivel a gyermek egy háztartásban él, a bejelentéshez felkeresi az Állami Migrációs Szolgálat helyileg illetékes osztályát.

A gyermek bejelentéséhez az országon belül nincs szükség annak a szülőnek a hozzájárulására, aki a családtól külön él. Ha viszont az anya és/vagy a gyermek külföldre szándékozik utazni, szükség lesz az apa hozzájárulására.

hk