Gyámság és a külföldi munkavállalás

2020. május 24., 09:46 , 1007. szám

„Mentálisan beteg, cselekvőképtelennek nyilvánított hozzátartozóm hivatalos gyámja lettem. A családunkban azonban szinte senkinek nincs munkája. Elmehetek külföldre idénymunkát vállalni? Hozzátartozóm nem maradna magára, hiszen a család rendesen gondoskodik róla.”

– Jelen helyzet szerint a gyámok jogállása nincs különösebben részletesen szabályozva, így nem létezik olyan törvényi rendelkezés, amely konkrétan megtiltaná számukra a külföldi munkavállalást. Arra azonban fel kell készülnie, hogy amennyiben a gyámhatóság tudomást szerez a dologról, úgy ítélheti meg, hogy ön gyámként nem teljesíti kötelezettségeit, amennyiben huzamosabb időre felügyelet nélkül hagyja a gyámolítottját. Ebben az esetben vizsgálat indulhat ön ellen, melynek eredményeként a gyámhatóság akár azt is javasolhatja a bíróságnak, hogy fossza meg önt a hozzátartozója feletti gyámságtól. Az ilyen eljárások kimenetelét és következményeit – például kit nevez ki a bíróság gyámmá ön helyett? – rendszerint nehéz megjósolni, ezért nem javasolnám, hogy gyámként külföldön vállaljon munkát.

Célszerű megfontolni, hogy esetleg a család valamely más tagja vállaljon munkát külföldön, így ön a beteg hozzátartozója közelében maradhatna. Ugyancsak javasolható megoldás lehet, hogy kezdeményezze a hivatalos gyámság átadását valamelyik arra alkalmasnak tartott családtagjának, s ezek után utazzék külföldre megkeresni a kenyérre valót. Ebben az esetben újból le kell folytatni a gyámsági eljárást, amennyiben azonban feltárja a gyámhatóság és a bíróság előtt a család helyzetét, s ennek alapján kéri, hogy a gyámságot a hozzátartozók által arra alkalmasnak tartott személyre ruházzák át, a bíróság nagy valószínűséggel eleget tesz a kérésüknek, vagyis a gyámság nagyobb valószínűséggel kerül a legmegfelelőbb személy kezébe.

hk