Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről

2020. május 27., 09:39 , 1008. szám

Csodákat próbáltam:

arannyal, ezüsttel
hívtam a népeket,
jöjjenek énhozzám!
Hiába, hiába,
az arany nem kellett,
az ezüst nem kellett,
nem jöttek énhozzám.

 

Elmondtam naponta
tíz hegyibeszédet,
gyönyörű szavakat,
igéző szavakat,
hiába, hiába:
egy fül sem fülelte,
egy szív sem szívelte
a hegyibeszédet.

 

Tüzet is akartam
rakni az erdőben:
nyulacska ne fázzék,
őzike ne fázzék, –
hiába, hiába!
Gyújtófám kilobbant
és a tűz nem akart
gyúlni az erdőben.

 

...S egyszer csak maguktól
gyűlnek az emberek,
együgyű szavamtól
sírásra fakadnak,
ránéznem alig kell
s a tűz is felszökken, –
az Úr áll mögöttem.

 

Dsida Jenő ebben a versében bravúrosan juttatja érvényre mondandóját. Arról az indíttatásról beszél, melynek alapja a szeretet, de amely indíttatást mindig megakasztja valami. Ez a valami pedig nem más, mint a mesterkéltség, a kifundált technika alkalmazása, az erő, a nyilvánvaló szándék.

Erről szól az első három versszak. Hogy hiába a próbálkozás „arannyal, ezüsttel”, hiába a „hegyibeszéd” – a „népek” bizony tartózkodnak, a „nyulacska, őzike” távolról figyel csak. De létezik megoldás, mondhatni csoda. Erről szól a negyedik szakasz: hogy van célnélküli gyengédség, sallangmentes szeretet – és ez a világon a legnagyobb erő.

Érdemes az utolsó sort – „az Úr áll mögöttem” – és a címet – Egyszerű vers a kegyelemről – együtt értelmezni. Sőt felidézni ezt a jól ismert imádságos sorunkat: „Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes”. Amely sor viszont széles körben ismert ekként is: „Üdvöz légy, Mária, malaszttal teljes”. A malaszt szó nem a kegyelem szinonimája, leginkább a latin gratiának felel meg – mondja Hamvas Béla, aki arra is fölhívja a figyelmünket, hogy az Úr tulajdonságának hitt kegyelmet ne tartsuk holmi megenyhült szigorúságnak. Nem megenyhült szigorúság, még csak nem is tulajdonság, hanem maga a határtalan szelíd gyengédség. Ami köré ellenállhatatlanul „gyűlnek az emberek”, és amitől bizony sokszor muszáj „sírásra fakadni”...

Penckófer János