Soós Kálmán-ösztöndíjprogram

2020. május 30., 11:51 , 1008. szám

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított támogatásból a 2020/2021-es tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán-ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram a következő alprogramokból tevődik össze:

1. Kárpátaljai vándor­egyetem

A vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárok és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményüket, melyek széleskörű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan magyar nemzetiségű, tudományos fokozattal rendelkező tanárok vagy kutatók jelentkezését várjuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani az Ungvári Nemzeti Egyetemen, az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Munkácsi Állami Egyetemen.

A pályázat pozitív elbírálása esetén a nyertes pályázónak a fent felsorolt négy intézményben hatvan perces előadást kell tartania a 2020/2021-es tanév első félévében. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de csak egy témával vehet részt a vándoregyetemen. Az előadás nyelve magyar.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:

1) Elektronikus űrlap kitöltve

2) Jelentkezési lap

3) A tervezett előadás írott anyaga (pdf) és az előadás során bemutatni kívánt prezentáció elektronikus formában (ppt)

4) Munkaviszony fennállásáról szóló igazolás

5) Tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata

6) Személyi igazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata

7) Identifikációs kód másolata

8) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata (pl. magyar igazolvány fényképes oldala)

9) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon!

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótárellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet- és szótárkészítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthat be, amely elősegíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fiatalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására és eddig még nem került publikálásra.

A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók jelentkezését várjuk!

A pályázatra a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában lehet jelentkezni a már elkészült, legalább 90 oldal (Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegyzettel vagy szaknyelvi szótárral.

A jegyzetnek meg kell felelnie az alapvető műfaji és formai követelményeknek.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:

1) Elektronikus űrlap kitöltve

2) Jelentkezési lap

3) Az elkészült oktatási jegyzet vagy szaknyelvi szótár anyaga elektronikus formában (pdf)

4) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata

5) Személyi igazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata

6) Identifikációs kód másolata

7) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata (pl. magyar igazolvány fényképes oldala)

8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon!

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

Olyan magyar nemzetiségű diákok jelentkezését várjuk, akik az elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:

1) Elektronikus űrlap kitöltve

2) Jelentkezési lap

3) Az elkészült szakdolgozat anyaga elektronikus formában (PDF)

4) Az elkészült pályamunka – szakdolgozat/diplomamunka – vezetőtanári és opponensi véleményei a vezetőtanár és az opponens(ek) kézzel ellátott aláírásával (pdf) – kék tintával író tollat használjon!

5) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata

6) Személyi igazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata

7) Identifikációs kód másolata

8) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata (pl. magyar igazolvány fényképes oldala)

9) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon!

Pályázni 2020. szeptember 30. 15.00 óráig lehet az alábbi regisztrációs felületen külön alprogramonként:

1. Kárpátaljai vándor­egyetem: https://forms.gle/DTFpakKYKr6BwnDi8

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése: https://forms.gle/rnStV23U74bHShxy8

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása: https://forms.gle/QrQRRU6JZXvu6M9dA

FONTOS! Kérünk minden pályázót, hogy az elektronikus felületen a feltölteni szükséges fájlokat pdf formátumban töltsék fel.

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó anyagokat postai úton is várjuk az alábbi címre: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. Bővebb tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon és az agora@kmf.uz.ua e-mail-­címen kaphatnak.

A pályázat lebonyolítása

A pályázat meghirdetése, a pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás, a jelentkezések befogadása, rögzítése és elbíráláshoz való előkészítése a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány feladata. A lebonyolító fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati jelentkezés benyújtását követően a jelentkezőtől szükség esetén további dokumentumokat kérjen be.

A pályázat elbírálása

A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok értékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pályázati döntést is ez a testület hozza meg az általa előzetesen megfogalmazott szempontrendszer szerint.

A pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány e-mailben értesíti a pályázókat.