A fiatalkorúak adminisztratív felelősségre vonásáról

2020. június 29., 10:29 , 1012. szám

„Kérem, írja meg, hogy milyen adminisztratív felelősségre vonásra számíthatnak a fiatalkorúak?”

– Az Adminisztratív jogsértési törvénykönyv 12. cikkelye értelmében (Ajt.) azok a személyek vonhatók felelősségre adminisztratív jogsértésért, akik az adminisztratív jogsértés elkövetésének pillanatára betöltötték a 16. életévüket.

Az Ajt. 13. cikkelye úgy rendelkezik, hogy 16-tól 18 éves korig a jogsértést elkövetőkkel szemben az Ajt. 24/1-es cikkelyében rögzített szankciók alkalmazhatók, éspedig:

1) nyilvános vagy más módon történő bocsánatkérésre kötelezhetők a sértettel szemben;

2) figyelmeztetés;

3) megrovás vagy szigorú megrovás;

4) a kiskorúnak a szülők vagy az őket helyettesítő személyek, illetve – beleegyezésük esetén – a pedagógiai vagy dolgozói kollektíva felügyelete alá helyezése, valamint – azok kérésére – egyes állampolgárok felügyelete alá is helyezhetők.

Amennyiben viszont a 16. életévüket betöltött személyek 18. életévük elérése előtt az Ajt. 44., 51., 121–127. cikkelyeibe, a 130. cikkely 1–3. pontjaiba, a 139. cikkelybe, a 156. cikkely 2. pontjába, a 173., 174., 185., 190–195. cikkelyekbe ütköző adminisztratív jogsértést követnek el, az általános szabályok szerinti adminisztratív felelősségre vonás vár rájuk.

Figyelembe véve a jogsértés jellegét és az elkövető személyét, a törvénykönyv 24/1-es pontjában felsorolt szankciók is alkalmazhatók maradnak – kivéve a 185. cikkelyt. Ilyenkor azonban minden konkrét esetben meg kell vizsgálni, valójában milyen jogsértést követett el a fiatalkorú.

hk