A bolti adománygyűjtésről

2020. július 6., 09:44 , 1013. szám

„Rendszeresen keresik fel az üzletünket magánszemélyek, szervezetek képviselői, akik gyűjtést szerveznek különböző célokra, s arra kérnek bennünket, hogy nálunk is kihelyezhessék a pénztár mellé a perselyüket, adománygyűjtő ládikójukat, vagy hogyan is hívják az ilyet, amibe azután bedobhatják az adományaikat a vásárlók, ha adakozni kívánnak. Törvényes az ilyen gyűjtés? Kell igazolniuk magukat valamilyen dokumentummal ezeknek a személyeknek? Honnan tudhatjuk, hogy valóban arra fordítják a pénzt, amire mondják? Hogyan kell eljár­niuk ilyenkor az üzlet vezetőinek és dolgozóinak?”

– Az adománygyűjtő ládikók kihelyezése A jótékonysági tevékenységről és jótékonysági szervezetekről szóló törvény alapján jótékonysági hozzájárulások nyilvános gyűjtésének minősül. A jótékonysági hozzájárulások nyilvános gyűjtése pénzeszközök vagy egyéb vagyon formájában nyújtott célzott segítség önkéntes gyűjtése határozatlan számú ember körében.

A jog nem tiltja a pénzeszközök gyűjtését perselyek, adománygyűjtő ládikók stb. kihelyezésével azokon a helyeken, ahol nagyszámú ember fordul meg, azonban célszerű megfelelően dokumentálni ezt a tevékenységet az üzlet részéről. A legjobb, ha ezen a téren együttműködnek egy bejegyzett jótékonysági szervezettel. Az adománygyűjtő doboz kihelyezésének alapja ebben az esetben a bolt és a jótékonysági szervezet közötti megállapodás (szerződés) lesz. Egy ilyen szerződést bárkinek célszerű aláírni, aki a saját nevében végez nyilvános adománygyűjtést jótékonysági szervezet(ek) javára. A szerződésben rögzíteni kell egyebek mellett az adománygyűjtés vagy más vagyon gyűjtésének célját, helyét és időtartamát, az összegyűlt adományok felhasználásának rendjét, a jótékonysági szervezet pénzügyi kimutatásaihoz való általános hozzáférés rendjét és a felek felelősségét a szerződés vagy az adományok felhasználási rendjének megszegéséért.

Az is jó megoldás lehet, ha szerződést kötnek az üzlethelyiség egy részének használatba adásáról az adománygyűjtő ládikó elhelyezésére adományok gyűjtése végett egy meghatározott cél érdekében. Ebben az esetben tulajdonképpen egy egyszerű bérleti szerződésről van szó. A használatba adás történhet bérleti díj fejében vagy ingyenesen. Ezzel az üzlet területének egy részét (például 1 m2-t) az egyik fél, vagyis az üzlet tulajdonosa vagy a nevében eljáró személy ideiglenesen a másik fél, a jótékonysági szervezet rendelkezésére bocsátja, amely azután ezt a területet arra használja fel, hogy azon önerőből és a saját költségén adománygyűjtő helyet alakítson ki.

A hagyományos szerződési feltételek mellett, amelyeket az efféle megállapodások rendszerint tartalmaznak, érdemes belefoglalni a dokumentumba

- az adománygyűjtő hely leírását (amelyben jelezni szükséges, hogy a hely berendezéséhez tartozik a jótékonysági szervezet által lepecsételt adománygyűjtő ládikó, amelyet megfelelően rögzíteni kell, megakadályozandó, hogy illetéktelen személyek kivigyék a szóban forgó kereskedelmi egységből);

- az információt, amelyet fel kell tüntetni a ládikón (a jótékonysági szervezet adatai: címe és telefonszáma, vezetőjének teljes neve; az akció leírása és az adománygyűjtés célja);

- a szerződés esetleges idő előtti felmondásának okai a bérbeadó részéről (például, ha kiderül, hogy a pénzeszközöket nem a szerződésben rögzített célokra gyűjtik);

- a bizottság összetételét, amely jogosult felnyitni a ládikót és kivenni az abban összegyűlt pénzt, valamint a felnyitás gyakoriságát;

- az összegyűlt pénz további sorsát.

Ha az üzlet a jótékonysági adományok nyilvános gyűjtését más kedvezményezettek (nem jótékonysági szervezetek) nevében vagy javára végzi, például közvetlenül egy adott beteg gyermek javára, a kedvezményezettel vagy annak törvényes képviselőjével kötött szerződés alapján járhat el. A szerződésben rögzíteni kell egyebek mellett az adománygyűjtés célját, helyét és időtartamát, az adományok rendeltetésszerű felhasználásának, a könyvelésnek és a beszámolásnak a rendjét, valamint a felek felelősségét a megállapodás vagy az adományok felhasználási rendjének megszegéséért.

Ami az Ukrán Fegyveres Erők harcképességének fokozását, mozgósítási készültségét és működését szolgáló gyűjtéseket illeti, azoknak egy speciális rend szerint kell folyniuk, amelyet a miniszteri kabinet 2015. 05. 30-án jóváhagyott 451. számú rendelete szabályoz.

Meglehet, az olvasó túlbonyolított eljárásnak tartja a szerződéskötést, amikor a cél a mielőbbi segítségnyújtás. Valójában az ügyintézés alig néhány percet vesz igénybe, ha az üzletben megjelenő adománygyűjtő eleve arra készül, hogy szabályos együttműködésre kérje a tulajdonost (vagyis kész szerződéstervezettel jelentkezik). Amennyiben pedig végiggondoljuk a lehetséges következményeit annak, ha egy szélhámos karmaiba kerülünk, beláthatjuk, hogy néhány percnyi munka nem is olyan nagy ár a nyugalmunkért.

hk