A több gyermek után fizetendő tartásdíjról

2020. július 20., 18:32 , 1015. szám

„Van egy 10 éves fiam az első házasságomból. Rendesen fizetem a tartásdíjat, ami a fizetésem 25%-a. A második feleségemtől született egy kislányom, most 3,5 éves. A mostani feleségem válni akar. Kinek és hány százaléknyi tartásdíjat kell majd fizetnem?”

– A bíróság a tartásdíj fizetésére kötelezett személy jövedelmének egy bizonyos százalékában, de egy konkrét összegben is meghatározhatja a tartásdíj összegét. A Családi törvénykönyv (Cstk.) 184. cikkelyének 1. pontja kimondja, hogy ha a tartásdíj fizetőjének rendszertelen, változó jövedelme van, esetleg a jövedelem egy részét természetben kapja, valamint egyéb lényeges körülmények fennforgása esetén a tartásdíj kedvezményezettjének kérelmére a bíróság a tartásdíjat fix összegben is meghatározhatja.

A Cstk. 183. cikkelyének 2. pontja értelmében a bíróság egyenlő részt határoz meg a gyermekeitől külön élő szülő jövedelméből minden gyermeke ellátására, amelyet addig köteles fizetni, amíg a legidősebb gyermek el nem éri a nagykorúságot, azaz be nem tölti a 18. életévét. Ezután a másik, még fiatalkorú gyermeket nevelő szülő tovább kapja a számukra megállapított tartásdíjat, de kezdeményezheti a bíróságon a tartásdíj összegének felülvizsgálatát is.

A Cstk. 182. cikkelyének 2. pontja úgy rendelkezik, hogy az egy gyermekre számított tartásdíj összege nem lehet kevesebb az adott életkorú személyeknek megállapított létminimum 50%-ánál, kivéve azokat az eseteket, amikor a bíróság egy konkrét összegben határozza meg a tartásdíjat.

A Munkatörvénykönyv 128. cikkelyének harmadik bekezdése értelmében a fiatalkorú gyermek tartásdíjára a munkavállaló bérének legfeljebb 70%-a vonható le.

A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy sok függ majd a felesége keresetében megfogalmazott követelésektől. A bíróság minden szempontot figyelembe fog venni, de a tartásdíj összege valószínűleg nem lesz kevesebb, mint az adott életkorú gyermek számára megállapított létminimum 50%-a – kivéve, ha a bíró egy fix összegben határozza meg a tartásdíjat.

hk