Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja

2020. augusztus 2., 15:50 , 1017. szám

Keresztyén családok napi rutinja közé tartozik – vagy legalábbis kellene tartozzon – a reggeli vagy esti áhítat. Ilyenkor összegyűl a család apraja-nagyja, hogy meghallgassák Isten útmutatását, üzenetét az adott napra. Sokan egyszerűen a Bibliából olvasnak fel ezeken az alkalmakon, de népszerű kelléke ezen összejöveteleknek az áhítatos könyv is. Az ilyen könyvek rendszerint egy-egy rövid igeszakaszt idéznek a Bibliából, majd rövid magyarázattal kísérik. Nagy előnyük a magyarázat, hiszen álmos reggeleken nem mindig találjuk a  megfelelő szavakat. Ha azonban következetesen megtartjuk nap mint nap a családi áhítatokat, avval a problémával találjuk szembe magunkat, hogy kifogytunk a napi elmélkedésekkel is szolgáló forrásokból. Nos, ha valaki még nem tudja, mit olvasson következő áhítatai során, Cseri Kálmán híres igehirdető könyvét bátran ajánlhatjuk, mely szintén ezen könyvek sorába illeszkedik.

Cseri Kálmán 1939. április 30-án született Kecskeméten. Fiatalon hitre jutott, s már gim­nazistaként bekapcsolódott a gyülekezeti munkába. Budapesten 1962-ben szerzett lelkészi oklevelet, majd három év vidéki szolgálat után a fővárosban szolgált lelkészként. 39 évig volt a pasaréti gyülekezet lelkipásztora. Számos könyv szerzője.

Cseri Kálmán A kegyelem harmatja c. könyvében  az év 365 napjára szolgál lelki elemózsiával. Célja, hogy rövid igemagyarázataival az olvasó tekintetét Istenre s gondolatait az örökkévalóságra irányítsa. Olyan perspektívát kínál, ahonnan nemcsak a bennünket körülvevő világ jelenségeit, hanem életünk valamennyi kérdését, kapcsolataink megannyi aspektusát is újraértelmezhetjük, némelyekre pedig választ is remélhetünk. Jó hír, hogy online formában is elérhető e könyv, sőt, hangoskönyvként és mobilapplikációként is használhatjuk.

„Ezeknek az írásoknak az a célja, hogy mindennap legalább egy igei gondolattal erősítsük a lelkünket. Isten igéjének különös hatása van: az elolvasás után is munkálkodik az emberben, s amint az ételből fizikai erő, gondolat, kitartás származik, úgy az igéből szeretet, bölcsesség, derű, reménység... fakad. – Persze az igazi az, ha valaki magát a Szentírást veszi kézbe, s abból olvas naponta folyamatosan, gondolkozva egy-egy részt, amihez aztán hozzáigazítja az életét is. Ezeknek az írásoknak egyik célja éppen az, hogy felébressze étvágyunkat Isten igéje után, s már ennek olvasása közben kikeressük az idézett helyeket, s elolvassuk azok környezetét és a zárójelben szereplő utalásokat is.

Akinek jó a lelki erőnléte, az másként hordja az élet terheit, és tud segíteni másoknak is. De Isten igéje segít el minket igaz hitre és üdvösségre is (Lk 8,12). Az erre és az ezt kísérő-követő csendes, szabad imádkozásra szánt idő nem eltékozolt fáradozás, hanem sokszorosan kamatozik. Itt és az örökkévalóságban is.

Ezért az idős János apostol jókívánságával ajánlom ezeket a gondolatokat minden kedves olvasónak: »Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek« (3Jn 2)” – írja a szerző.

(Szerk.: Tóth János)