A kft.-ből való kiválásról

2020. augusztus 3., 09:07

„Társalapítója vagyok egy kft.-nek. Úgy alakult, hogy megromlott a viszonyom a másik alapítóval, aki egyben a kisvállalat igazgatója is. Kiléphetek úgy a cégalapítók közül, hogy ne kelljen találkoznom többé a társammal?”

– A korlátolt felelősségű és a kiegészítő felelősségű társaságokról szóló törvény 24. cikkelye értelmében a társaság résztvevője, akinek részesedése a törzstőkéből nem éri el az 50%-ot, bármikor szabadon kiléphet a kft.-ből, ha tájékoztatja szándékáról a társaságot. Amennyiben részesedése a törzstőkéből 50% vagy annál nagyobb, kilépéséhez szükség van a többi résztvevő hozzájárulására. A kilépés napjának az a nap számít, amelyen megtörténik a kilépés állami regisztrációja.

A résztvevő távozásakor a társaságnak kötelező elszámolnia vele. A távozó résztvevőt a társaság törzstőkéjéből való részesedésével arányos hányad illeti meg a kft. vagyonából. A távozó résztvevő és a társaság megállapodása esetén készpénz helyett természetben, vagyontárgyban is kiadható a tulajdonrész. A kifizetésre a távozás napjától számított 12 hónapon belül kell sort keríteni, azt követően, hogy elkészült a kilépés évének pénzügyi beszámolója. A társaság alapszabálya más elszámolási határidőt is megállapíthat, de erről csak a résztvevő távozásának bejelentését megelőzően dönthet a kft. közgyűlése. A távozót megillető vagyonrész értékének megállapításáról, illetve a kifizetés módjáról az alapszabály és a törvények rendelkeznek.

A résztvevőnek jogában áll eladni részesedését a kft. törzstőkéjéből a társaság többi tagjának (lásd a törvény 21. cikkelyét!). Harmadik személynek csak akkor adható el a része a törzstőkéből, ha ezt a kft. alapszabálya lehetővé teszi.

A fentiek alapján lehetséges, hogy ön a közjegyző által hitelesített kilépési kérvényét tértivevényes ajánlott levélként vagy ügyvédje útján juttassa el a kft. igazgatójának, s a társaság közgyűlése előtt sem kell megjelennie, amennyiben részesedése az alaptőkéből nem éri el az 50%-ot. Ahhoz sincs szükség a személyes jelenlétére, hogy a későbbiekben átutalják a kft. vagyonából önt megillető részt.

Arról nem rendelkezik a törvény, hogy kötelező-e az érintett személy megjelenése a kft. közgyűlésén, ha a kilépéshez szükséges a többi résztvevő hozzájárulása, az alapszabály viszont elrendelheti ezt. A megjelenésére a közgyűlésen az alapszabálytól függően akkor is szükség lehet, ha a társaság egy másik tagjának vagy egy harmadik személynek kívánja értékesíteni részét a törzstőkéből.

hk