A németországi családegyesítésről (vízumkérelem)

2020. augusztus 9., 09:57 , 1018. szám

„Érdeklődnék, hogy milyen dokumentumokra van szükség a németországi családegyesítéshez.”

– A dokumentumok megfelelő és teljes körű előkészítése az eljáráshoz a kulcsa annak, hogy befogadják a kérelmet és pozitívan bírálják el.

Az okmányok átvizsgálásába a nagykövetség az illetékes németországi hivatalokat is bevonja, ezért az eljárás rendszerint 12-15 hetet, egyes esetekben ennél is több időt vesz igénybe.

Alaphelyzetben a következő dokumentumokra lesz szükség:

• útlevél, amelynek érvényessége legalább három hónappal meghaladja a vízum érvényességét (plusz 2 példány fénymásolat);

• további érvényes útlevelek, valamint azok, amelyek érvényessége már lejárt (plusz 2 példány fénymásolat);

• 2 vízumkérelmi formanyomtatvány, olvashatóan, német vagy angol nyelven hiánytalanul kitöltött és kézzel aláírt kérdőívek, amelyek űrlapjaival kapcsolatban részletesebb információt a nagykövetségtől kérhet (nem ajánlott a schengeni vízumkérelmek használata);

• 3 azonosításra alkalmas, hat hónapnál nem régebben készült igazolványkép (4,5x3,5 cm);

• házassági anyakönyvi kivonat (a nem német vagy angol nyelven kiállított igazolásokat a közjegyző által hitelesített német nyelvű fordítással együtt kell benyújtani, mindegyik dokumentumot, vagyis az igazolást és a fordítását is 2-2 példányban; az ukrán, esetleg valamely külföldi bíróság, anyakönyvi hivatal vagy közjegyző által kiállított dokumentumokat aposztizálni szükséges);

• kötetlen formában tett, a Németországban élő házastárs által saját kezűleg aláírt nyilatkozat arról, hogy Németországban házastársakként szándékoznak együtt élni (plusz 1 példány fénymásolat);

• a németországi házastárs személyigazolványának vagy útlevelének másolata (plusz 2 példány fénymásolat);

• a házastárs németországi lakhatásának megerősítése: hat hónapnál nem régebben kiállított igazolás a regisztrációról vagy a személyigazolvány másolata két példányban;

• az alapfokú német nyelvtudás igazolása (például valamelyik megfelelő minősítéssel rendelkező nyelvintézet által kiadott érvényes – hat hónapnál nem régebbi – szertifikáttal) (plusz 2 példány fénymásolat).

Néha a dokumentumok beadása és feldolgozása során további, a fentiekben nem említett ​​okmányok benyújtására is szükség lehet az adott eset sajátosságai miatt. Megjegyzendő, hogy ha a kérelem benyújtásától számított három hónapon belül nem nyújtják be a kért további dokumentumokat, a vízumkérelmet elutasítják. A dokumentumok feldolgozási idejének meghosszabbítását kérvényezni kell.

Felhívnám a figyelmét, hogy amennyiben a szükséges dokumentumok összegyűjtése és kitöltése során bármilyen kétely merül fel önben a helyes eljárást illetően, ne habozzon feltenni kérdéseit a Német Szövetségi Köztársaság Ukrajnai Nagykövetsége munkatársainak. Jobb vállalni az így felmerülő költségeket, mint szembesülni az elutasítással vagy a hiánypótlás jelentette pluszkiadásokkal és időveszteséggel.

Részletes tájékoztatást talál témánkról a külképviselet weboldalán: https://kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Startseite.html

hk