A munkaviszony megszüntetése szabadság idején

2020. augusztus 10., 11:50 , 1018. szám

„Szerettem volna munkahelyet váltani, ám a cégemnél közölték, hogy nem bocsáthatnak el, amikor éppen szabadságon vagyok, és ha mégis sikerül, vissza kell fizetnem a szabadságpénz egy részét. Igaz ez?”

– Ami a munkaviszony megszüntetését illeti, a határozatlan időre és a határozott időre kötött munkaszerződés a felek közös megegyezésével bármikor felbontható. Ezenkívül a törvény csak a munkáltató számára tiltja a munkaviszony megszüntetését a munkavállaló szabadsága vagy betegszabadsága alatt. Ha a munkavállaló dönt úgy, hogy szabadsága idején kezdeményezi az elbocsátását, annak semmi akadálya.

Határozott idejű munkaszerződés idő előtti felbontása a munkavállaló által a törvényekben rögzített okokból kezdeményezhető. Ilyen ok például a betegség vagy rokkantság, ami megakadályozza a szerződésben vállaltak teljesítését, vagy ha a munkáltató nem teljesíti a Munkatörvénykönyv előírásait, esetleg a kollektív szerződésben vagy a munkaszerződésben vállaltakat. De ide sorolandó minden más, a törvényben nem nevesített ok is, ami nem teszi lehetővé a munkavégzés folytatását. (Lásd a Munkatörvénykönyv 39. cikkelyét és a 38. cikkely 1. bekezdését!) Ilyenkor a munkavállaló a munkaszerződés felbontását kezdeményező kérvényében az elbocsátás konkrét dátumát is megjelölheti. A munkáltató köteles elbocsátani a munkavállalót ezen a napon. Nem lehet az elbocsátás akadálya, ha a távozásnak a munkavállaló által megnevezett dátuma éppen a szabadsága idejére esik!

Ami a szabadságpénz visszafizetését illeti, a munkavállalóval elbocsátása napján kötelezően végelszámolást végeznek. Ilyenkor figyelembe veszik egyebek mellett a fel nem használt szabadnapokért járó pénzbeli kárpótlást, valamint az adott munkaévben ledolgozott és a rendes éves szabadságból felhasznált napok arányát. Végeredményben önt csak abban az esetben kötelezhetik a szabadságpénz egy részének visszafizetésére, ha a szabadságpénz kifizetett összege meghaladja azt az összeget, amely önt a ledolgozott munkanapok után járó szabadság idejére megilleti, illetve amennyiben a visszafizetendő pénz meghaladja azt az összeget, amelyet a végelszámolás eredményeként a vállalat önnek folyósítani köteles.

hk