Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki dr. Kész Barnabást

2020. augusztus 11., 20:58 , 1019. szám

A kárpátaljai magyarság hagyományainak megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke, Áder János Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott dr. Kész Barnabás történésznek, néprajzkutatónak, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) tanárának, amelyet Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul adott át augusztus 11-én Magyarország Beregszászi Konzulátusán.

„Tevékenysége arra irányul, hogyan tegye élővé nemzeti hagyományainkat, hogyan adja át az őseink kultúrája iránti megbecsülést és szeretetet a fiataloknak. Szívén viseli magyarságunk múltját és jelenét, a tanítás mellett büszkén ölti fel a honfoglaló kaftánt vagy a huszárruhát” – hallhattuk a Szilágyi Mátyás főkonzul által felolvasott laudáció elején. Dr. Kész Barnabás igazi lokálpatrióta, aki nagyon szereti szülőfaluját, Salánkot, s annak gazdag múltját, gyönyörű környezetét. Az Ungvári Állami Egyetem (ma: Ungvári Nemzeti Egyetem) történelem szakát befejezve egy évig Ungváron dolgozott a régészeti laboratóriumban, valamint az akkor alakuló Kárpátika Kutatóintézetben, majd hazatérve szülőfalujába 23 éven át tanított a Salánki Középiskolában, 2012 óta pedig a II. RF KMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszékén oktat történelmet, néprajzot és antropológiát. 2019-ben védte meg doktori disszertációját a Debreceni Egyetemen. A tanítás mellett belevetette magát a vidék társadalmi életébe, elég felsorolni, mi mindennel foglalkozik: jurtatáborok, Rákóczi-emlékpark, íjászkör, iskolamúzeum, faragott falutáblák, élő történelemórák Kárpátalja-szerte. Számára a hagyományőrzés nem csupán öncélú időtöltés vagy hobbi, hanem pedagógiai eszköz nemzeti történelmünk népszerűsítésére és életszerűbbé tételére, a fiatalok identitásának erősítésére. Néprajzkutatóként dr. Kész Barnabás az ugocsai magyarság hagyományos paraszti életmódját, tárgyi kultúráját (építkezés, gazdálkodás, viselet, díszítőművészet stb.) kutatja.

A laudáció felolvasását követően Szilágyi Mátyás átadta a hatalmas elismerést jelentő kitüntetést Kész Barnabásnak, aki köszönetét fejezte ki, majd elmondta, hogy a rendszerváltás idején pályakezdő történészként nem volt könnyű dolga, azonban feleségével elhatározták: életcéljuk a helyi magyar közösség szolgálata. „Nem könnyű feldolgozni a kitüntetés átvételét, mert meghatódik az ember. Nagyon örülök neki, hiszen jólesik, amikor az ember munkáját elismerik. Ezzel egy újabb töltettel látnak el: kedvet kapunk ahhoz, hogy tovább csináljuk, amit eddig is” – nyilatkozta újságírónknak a néprajzkutató.

Dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke aláhúzta: az is mutatja az anyaország odafigyelését a kárpátaljai magyarságra, amikor olyan személyek, akik sokat tettek a magyar nemzetért, kultúráért és oktatásért, ilyen magas állami kitüntetésben részesülnek. „Kész Barnabás egész eddigi életét a magyar oktatásnak, a magyar tudománynak, valamint a magyar kultúra ápolásának szentelte. Mindenki számára erőt ad, amikor látja, hogy az anyaország odafigyel a kárpátaljai magyarságra” – fogalmazott a KMKSZ elnöke.

Gratulálunk Kész Barnabásnak az elismeréshez! Kívánunk számára sikert és kitartást további pályafutásához, a kárpátaljai magyar közösségért végzett munkájához!

Csuha Alexandra