Mi a teendő építési hibák esetén?

2020. augusztus 11., 10:40 , 1018. szám

„Kivitelezési szerződést kötöttünk egy céggel. A szerződés alapján mi vagyunk a megrendelők. A kivitelező minden munkával határidőre elkészült, az épületet átvettük. A szerződés értelmében a jótállási idő 5 év. Néhány hónappal később felfedeztük, hogy az objektum egy része csúnyán néz ki, már-már omladozik. Mit tegyünk? Hogyan lehet dokumentálni az épület állagának romlását?”

– A Polgári törvénykönyv (Ptk.) 884. cikkelyének 2. pontja szerint a kivitelező felel a szavatossági időn belül feltárt hibákért, amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy a hibák oka:

• az objektum vagy egy részének természetes elhasználódása;

• a létesítmény nem megfelelő üzemeltetése, vagy az üzemeltetésre vonatkozó olyan inkorrekt utasítások alkalmazása, amelyeket a megrendelő állapított meg önkényesen vagy más személyek bevonásával;

• az objektum nem megfelelő karbantartása vagy javítása, amelyet a megrendelő önállóan vagy harmadik fél bevonásával végzett.

A Ptk. 884. cikkelyének 4. pontja értelmében a szavatossági idő alatt felmerült hibákról a megrendelőnek az észlelésük után észszerű időn belül értesítenie kell a kivitelezőt. A meglehetősen ködös fogalmazás („észszerű”) miatt célszerű mielőbb tájékoztatni a kivitelezőt a feltárt hiányosságokról. Ez lehetővé teszi, hogy közösen rögzítsék a láthatóvá vált hibákat, s módot ad a vitás kérdések rendezésére a jóhiszeműség és az észszerűség jegyében.

Érdemes legalább telefonon tájékoztatni a kivitelezőt a feltárt problémákról. Ezzel párhuzamosan önállóan le kell fényképeznie a hiányosságokat (jó, ha a felvételeken látszik készítésük dátuma és időpontja).

Később a kivitelezővel együtt jegyzőkönyvet készíthetnek a feltárt hiányosságokról, vagy valamilyen más – írásos! – formában rögzíthetik a hibákra vonatkozó adatokat.

Amennyiben a kivitelező egy bizonyos időn belül nem jelentkezik, rögzítse írásban egyedül, hogy mikor és hogyan fedezte fel a hiányosságokat. Célszerű ezt a dokumentumot aláíratni legalább két szomszéddal, azzal a megjegyzéssel, hogy „a dokumentumban jelzett hiányosságokat láttuk, azokat a kivitelező az aláírás időpontjáig nem küszöbölte ki”.

Ha a kivitelező nem reagál az ön telefonhívásaira, előfordulhat, hogy a bírósághoz kell fordulnia. Számítva erre az eshetőségre, érdemes levélbe foglalni a problémákat, majd a levelet a hiányosságokról készült fotókkal együtt tértivevényes küldeményként továbbítani a kivitelezőnek. Ezzel ön a későbbiekben bizonyítani tudja, hogy észszerű időn belül tájékoztatta a kivitelezőt a hibákról.

hk