Vasárnapi üzenet: 2020. szeptember 13.

2020. szeptember 13., 08:37 , 1023. szám

Egyikük pedig, egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. (Mt 22, 35–40)

Az ember érdeklődéssel áll e tanítás előtt. Azon gondolkodik, ha az Isten adott Tízparancsolatot, akkor minek mellé még két fő parancs. A hagyomány úgy tartja, hogy Mózes a Tízparancsolatot két kőtáblán kapta. A parancsok elosztási aránya három a héthez. Ha megfigyeljük a Tízparancsolat eloszlási arányát, akkor arra leszünk figyelmesek, hogy az első három parancsolat az Isten és ember közötti viszonyról szól, a második hét viszont az ember és ember közötti viszonyulásról. Tehát a két fő parancs összefoglalása a Tízparancsolatnak.

Ha figyelembe vesszük az akkori kort és a parancsolatokról szóló tanítást, akkor azt látjuk, hogy ahány iskola, annyiféleképpen oktatja az isten- és emberszeretetről szóló tanokat. Jézus itt is rendet teremt. Világosan és félreérthetetlenül beszél az Isten iránti és a felebaráti szeretetről. Máté evangélistánál a jézusi tanítás egyedülálló volta, a két parancs, az emberszeretet és az Isten iránti szeretet egyenlővé tételében áll. Ugyanolyan figyelmet és tiszteltet érdemel mindkét parancsolat.

A két parancsnak az egy szintre hozása kiviláglik más helyen is az Evangéliumban. A testvéri kiengesztelődésben Jézus teljesen újat tanít, eltérve az ószövetségi törvénytől. Míg az Ószövetségben a szemet szemért, fogat fogért tanítás az alap, Jézus sokkal tovább lép, és azt tanítja, hogy hetvenszer hétszer kell megbocsátani. De ennél is tovább lép a tanításban, hisz azt mondja, hogy az ellenséget is szeretnünk kell. A szeretet parancsa felülír minden más parancsot. Ha szétnézünk ebben a gyűlölettel teljes világba, a két főparancson keresztül értjük meg azt, mit jelent Jézus tanítása. Jézus tanításának a központi üzenete az, hogy eljött az Isten országa, s ebbe az országba hívta meg a kedves olvasókat is.

Egressy Miklós
görögkatolikus lelkész