A webáruházban vásárolt áru cseréjéről

2020. szeptember 14., 09:14 , 1023. szám

„Az egyik webáruházban vettem egy tekercs tüllt. Amikor letekertem a tekercs felét, kiderült, hogy az anyagot vöröses és fekete foltok rondítják el. Ráadásul a tüll mintája eltér attól, amit az áruház weboldalán mutatott a fotó, az alján pedig nincs csipkeszegély. Az áruházban nem hajlandók kicserélni a selejtes anyagot, s a pénzemet se akarják visszaadni. Beszélni is alig tudok velük, leteszik a kagylót, amint meghallják a hangomat. Visszakaphatom a pénzemet? Ha nem, legalább ki lehet cserélni az anyagot?”

– A fogyasztók jogainak védelméről szóló jogszabály az eladót olyan gazdasági szereplőként határozza meg, aki/amely a fogyasztóknak szerződés alapján árucikkeket ad el vagy kínál eladásra. Amennyiben tehát a webáruház mögött egyéni vállalkozó vagy jogi személyként bejegyzett vállalkozás áll, vonatkoznak rá a törvényben rögzített fogyasztóvédelmi előírások, függetlenül attól, hogy az értékesítés nem boltban, hanem a világhálón keresztül zajlik.

A jogszabályok értelmében a jótállási idő alatt felfedezett hibák, hiányosságok esetén önnek mint fogyasztónak a törvény által meghatározott módon és határidőkön belül joga van követelni:

1. az áru hibáinak kiküszöbölését észszerű időn belül;

2. az ár arányos csökkentését;

3. az áru hibáinak kiküszöbölésével járó költségek megtérítését.

Ha a jótállási idő alatt a gyártó (eladó, kivitelező) hibájából vagy az áru meghamisításából eredő jelentős hibát fedez fel, amelyet szükség esetén a szakértői vizsgálat is alátámaszt, akkor a fogyasztó a törvényben meghatározott módon és határidőn belül, valamint a felekre nézvést kötelező szabályok vagy szerződés alapján jogosult az eladótól vagy gyártótól tetszése szerint követelni:

1. a szerződés felmondását és az áruért fizetett összeg visszatérítését;

2. az áru cseréjét ugyanolyan vagy hasonló árura az eladó (gyártó) rendelkezésére álló áruk közül.

A Polgári törvénykönyv értelmében, amennyiben a termék nem rendelkezik jótállási vagy lejárati (alkalmassági) idővel, a hiányosságai miatt a vevőnek való átadása napjától számított két éven – ingatlan esetében három éven – belül lehet követeléssel előállni – hacsak törvény vagy szerződés nem biztosít adott esetben ennél is több időt a reklamálásra.

A fentiek alapján javasolható, hogy írjon levelet vagy kérvényt a webáruháznak, amelyben tájékoztatja a szerződés felbontásáról, és követeli a vételár visszafizetését vagy az áru cseréjét. Amennyiben a kérvényt személyesen juttatja el a webáruház hivatali címére, célszerű két példányban megírni: az egyiket otthagyja a címzettnek, a másolatot pedig, amelyen az átvevő igazolja az átvétel tényét és időpontját, megtartja magának. Ha postán juttatja el levelét a címzettnek, adja fel tértivevényes levélként.

Amennyiben a webáruház elutasítja a cserét vagy a vételár visszatérítését, esetleg nem is válaszol az ön kérvényére/levelére, forduljon a bírósághoz.

hk