Kitől kérhetnek igazolást, akik kigyógyultak a koronavírusból?

2020. szeptember 21., 09:48 , 1024. szám

„Sajnos családunkkal hetekkel ezelőtt átestünk a Covid–­19-fertőzésen. Hála Istennek, nem lett komoly bajunk, most viszont, hogy már teljesen egészségesek vagyunk, szeretnénk élni például a határátlépés szabad lehetőségével. Kitől/milyen szervektől kérhetünk hitelt érdemlő igazolást a betegség elszenvedéséről?”

– A kérdésre nem létezik egyszerű és rövid válasz. Először is az jelenti a problémát, hogy nem tudjuk, mely államok hatóságai fogadnak el egyáltalán egészségügyi igazolást a koronavírus elszenvedéséről olyan dokumentumként, amely feljogosítja a bemutatóját a beutazásra az adott országba. (Mint ismeretes, egyelőre nem bizonyított, hogy a betegségen átesettek minden esetben immunisakká válnak a vírussal szemben.) Másodszor, mivel a koronavírus viszonylag új jelenség az életünkben, az sem tudható, hogy az egyes országok milyen követelményeket támasztanak egy ilyen dokumentummal szemben.

Emlékeztetnék, hogy például Magyarországon a jelenleg hatályos beutazási korlátozás nem terjed ki azokra a személyekre, akik az országba történő beutazáskor hitelt érdemlően igazolják, hogy a belépés napját megelőző hat hónapban átestek a Covid–19 betegségen. Láthatjuk, hogy a magyar szabályozás szerint a betegség ténye csupán hat hónapra ad felmentést a karantén, illetve a tesztelés alól. Továbbá a vonatkozó kormányrendelet nem részletezi, mit kell értenünk hitelt érdemlő igazoláson. (A Nemzeti Népegészségügyi Központ weboldalán példaként az igazoló dokumentumra a pozitív PCR-eredményről kiadott zárójelentést, illetve az egészségügyi szolgáltató vagy hatóság által kiadott igazolást hozza fel.) Végezetül jelezném, hogy ismereteim szerint Ukrajnában egyelőre nem született olyan speciális rendelet vagy törvény, amely szabályozná, milyen igazolást szükséges kiállítani a koronavíruson átesetteknek.

Mindezt előrebocsátva összefoglalnám, amit a külföldi felmutatásra szánt ukrajnai egészségügyi igazolások kiadásáról – a koronavírustól függetlenül – tudni lehet. Ukrajnában az egészségügyi intézmények jogosultak igazolást kiállítani egy adott személy egészségi állapotáról külföldön történő felmutatásra (huzamosabb idejű külföldi tartózkodás, letelepedés, tanulás, munkavállalás, vízumigénylés stb. esetén). Ez az a bizonyos 082/o forma. Kiadását a polgárnak kérvényeznie szükséges, a kérvény benyújtásakor fel kell mutatnia a személyazonosságát igazoló dokumentumot. Akinek nincs ideje napokig sorban állni az állami intézményekben, fordulhat magánklinikához is. A magánegészségügy a hírek szerint lényegesen gyorsabban dolgozik, bár ez valószínűleg többe is fog kerülni.

A kérelmező kivizsgálását orvosi konzultációs bizottság végzi. A vonatkozó rendelkezések egy egész sor kötelező laboratóriumi és egyéb vizsgálat elvégzését írják elő, ezenkívül a bizottság tagjai belátásuk szerint további vizsgálatokat is elrendelhetnek, illetve bekérethetik más egészségügyi intézményeknek az adott személlyel kapcsolatos dokumentumait. A kivizsgálás előtt a polgárnak be kell nyújtania az orvosi-tanácsadói bizottságnak a narkológiai és pszichiátriai vizsgálatok elvégzéséről tanúskodó dokumentumokat. Ha valaki rendelkezik egy évesnél nem régebbi mellkas-­röntgenfelvétellel, azt is benyújthatja, ezzel is pénzt és időt takarítva meg.

A tapasztalatok szerint az egyes országok eltérő elvárásokat fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy mely fertőző betegségekről – illetve azok hiányáról – kérnek igazolást adott esetben, így a dokumentum tartalmára vonatkozóan nem létezik egységes sablon, bár a vizsgálat rendszerint kiterjed a hepatitisre, a tuberkulózisra, a legelterjedtebb nemi és bőrbetegségekre, a HIV/AIDS-re stb. Valószínűleg annak sincs akadálya, hogy a bizottság feltüntesse, ha az adott személy átesett a koronavíruson, amennyiben ez dokumentumokkal igazolható.

A kivizsgálás, illetve a vizsgálati eredmények, dokumentumok alapján a bizottság kiállítja az igazolást. Győződjenek meg róla, hogy a dokumentumon szerepel-e a kérelmező bejelentett lakhelye szerint illetékes megyei egészségügyi főosztály pecsétje.

Véleményem szerint az is járható út lehet, ha a koronavíruson átesett polgár egyszerűen a kezelését lezáró orvosi jelentés alapján kiállított igazolást kér attól az egészségügyi intézménytől, amelyben gyógykezelték vagy amely a kezelőorvosát foglalkoztatja.

Az ukrán nyelvű igazolást az erre szakosodott fordítóirodák fordítják le angolra vagy az adott ország nyelvére. A fordítást közjegyző által kell hitelesíttetni.

A külföldön felmutatni szándékozott dokumentumok esetében rendszerint szükség van a nemzetközi felülhitelesítésre (apostille) is. A nemzetközi felülhitelesítésen átesett dokumentumokat a hágai egyezményt aláíró országok elfogadják hivatalos okiratként. Gyakorlatilag minden európai ország csatlakozott az egyezményhez. De az egyezményhez nem csatlakozottak közül is számos állam elfogadja az ily módon hitelesített okmányokat. A felülhitelesítést a külügyminisztérium illetékes osztálya végzi. Ehhez nem feltétlenül szükséges Kijevbe utazni. Kárpátalján is léteznek olyan fordítóirodák, utazási ügynökségek, ügyintézésre szakosodott cégek, amelyek a megfelelő díjazás ellenében vállalják a fordítást, annak közjegyző általi hitelesítését, illetve a felülhitelesítést. Sőt! A világhálón olvasható hirdetésekből ítélve némelyik cég az egészségügyi igazolással kapcsolatos kivizsgálás intézését is vállalja a partner-magánklinikával együttműködve. Mindezt sürgős esetben alig néhány napon belül véghez tudják vinni.

Mint látható, külföldön is elfogadott egészségügyi igazolást szerezni Ukrajnában – különösen, ha sürgősen van rá szükség – utánajárást igénylő és nem olcsó mulatság. Azt javasolnám ezért, hogy mielőtt belevágnának az ügyintézésbe, tisztázzák, vajon a célország hatóságai elfogadják-e a betegségből való felgyógyulást igazoló okiratot a beutazásra feljogosító dokumentumként, illetve melyek az elvárásaik a dokumentummal, annak hitelesítésével szemben.

hk