Hogyan alkalmazzunk fiatalkorút?

2020. szeptember 28., 09:07 , 1025. szám

„Kérem, adjon tanácsot! Hogyan vegyem fel dolgozni az üzletünkbe a lányomat, aki 14 éves? Talán regisztrálja magát egyéni vállalkozóként?”

– Ennek a témának rengeteg ága-boga van, sok függ attól, mi a célja a lány alkalmazásának, így e helyt csak általánosságban szólnék a fiatalkorúak alkalmazásáról.

Ami a lány egyéni vállalkozóként (ФОП) történő bejegyzését illeti, a Polgári törvénykönyv (Ptk.) 32. cikkelye értelmében a 14 és 18 év közötti fiatalkorú személyek – így az ön lánya is – korlátozott vagy nem teljes polgári jogi cselekvőképességgel bírnak. A Ptk. 50. cikkelye értelmében viszont a teljes polgári jogi cselekvőképességgel rendelkező magánszemélyek jogosultak a törvény által nem tiltott üzleti tevékenység folytatására. Teljes polgári jogi cselekvőképességgel a 18. életévét betöltött, nagykorú személy rendelkezik. Bizonyos esetekben fiatalkorú személy is szert tehet a teljes polgári jogi cselekvőképességre. Például a fiatalkorú személy házasságkötése pillanatában teljes polgári jogi cselekvőképességre tesz szert. Ezt a cselekvőképességét egyébként a továbbiakban abban az esetben sem veszíti el, ha a házasságot még a nagykorúság elérése előtt felbontják. Tehát amennyiben ön egyéni vállalkozóként kívánja bejegyeztetni 14 éves leányát, annak előbb polgári jogi cselekvőképességre kell szert tennie, ellenkező esetben a bejegyzése nem lehetséges.

Emellett a személy abban az esetben jogosult vállalkozói tevékenység folytatására, ha megtörtént az állami nyilvántartásba vétele a törvényben megállapított eljárásnak megfelelően.

Most pedig néhány gondolat a leánya foglalkoztatásával kapcsolatban. A törvények értelmében a fiatalkorúaknak (akik nem töltötték be 18. életévüket) joguk van a munkához, de csak bizonyos feltételek teljesülése esetén.

A Munkatörvénykönyv (Mtk.) 188. cikkelye értelmében tilos a 16 évesnél fiatalabb személyek alkalmazása. Az egyik szülő vagy az őt helyettesítő személy hozzájárulásával kivételes esetben alkalmazhatók a 15. életévüket betöltött személyek.

A fiatalok produktív munkára való felkészítése érdekében megengedett, hogy a 14. életévüket betöltött, középiskolában, szakképző és középfokú speciális oktatási intézményekben tanuló diákokat alkalmazzanak olyan szabadidejükben végzendő könnyű munkára, amely nem károsítja az egészséget, és nem zavarja a tanulást – természetesen az egyik szülő vagy az őt helyettesítő személy hozzájárulásával.

Az ilyen fiatalok számára rövidebb munkaidőt állapítanak meg a jogszabályok (lásd az Mtk. 51. cikkelyét!). A 16–18 éves dolgozók munkaideje heti 36 óra, a 15–16 éves fiataloké (illetve a 14–15 éves, a vakáció idején munkát végzőké) pedig heti 24 óra. Azoknak a tanulóknak a munkaideje, akik a tanév folyamán szabadidejükben dolgoznak, nem haladhatja meg az adott életkorú személyek számára előírt maximális munkaidő felét.

Következésképpen a lánya a vakáció idején heti 24 órában, a tanév folyamán heti 12 órában foglalkoztatható.

A törvények emellett tiltják a 18 évesnél fiatalabb személyek alkalmazását nehéz munka végzésére, s ugyancsak tilos az egészségre káros vagy veszélyes körélmények közötti foglalkoztatásuk, valamint a földalatti munka végzése. Ezenkívül tilos 18 évesnél fiatalabb személyeket bevonni a számukra megállapított határértékeknél nehezebb tárgyak emelésébe és áthelyezésébe.

A 18 évesnél fiatalabb személyek kizárólag orvosi vizsgálat után alkalmazhatók, s a továbbiakban, egészen 21 éves korukig, évente át kell esniük a kötelező orvosi vizsgálaton.

Tilos 18 évesnél fiatalabb dolgozókkal éjszakai munkát végeztetni, illetve túlóráztatni, munkaszüneti napokon dolgoztatni őket.

A 18 évesnél fiatalabb munkavállalók számára a termelési normát a felnőttek normája alapján állapítják meg, az adott korosztály számára meghatározott rövidített munkaidővel arányosan.

A 18 évesnél fiatalabb dolgozóknak a rövidebb munkanap ellenére az azonos kategóriába sorolt, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknak járó bért kell fizetni. A középiskolák, szakképző és középfokú speciális oktatási intézmények szabad­idejükben dolgozó diákjainak díjazása a ledolgozott munkaidő arányában vagy az eredménytől függően történik. A vállalatok bérkiegészítést állapíthatnak meg a tanulók számára.

A 18 évesnél fiatalabb dolgozók a számukra megfelelő időben használhatják fel a szabadságukat.

hk