Adósságbehajtás a családi ház terhére

2020. október 13., 16:32 , 1027. szám

„Az unokaöcsém kölcsönt vett fel, de nem tudja megadni a pénzt. Fizetési haladékot kért, ám nem kapott. A férfi, akinek tartozik, megfenyegetett mindannyiunkat, akik a családi házban élünk, hogy a hitel fejében elveszi a ház unokaöcsémet megillető részét, vagyis az egyharmadát. Az unokaöcsémnek van egy négyéves fia, aki szintén a házban él, mi neveljük a nővéremmel, a gyermek nagyanyjával. Vajon elvehetik tőlünk a ház egyharmadát?”

– Ukrajna törvényei értelmében a hasonló vitákat a bíróság előtt kell rendezni. Ugyanakkor való igaz, hogy a hitelező (aki pénzt adott kölcsön az unokaöccsének) elperelheti az adós (az unokaöccse) vagyonát a tartozás fejében. Erre abban az esetben kerülhet sor, ha a bíróság helyt ad a hitelező behajtás iránti követelésének. Ekkor a hitelező kezdeményezésére megindul a végrehajtási eljárás, melynek keretében behajtják a tartozás összegét.

Amennyiben az adósnak nincs megtakarított pénze a számláján, s nem is dolgozik, azaz nem rendelkezik jövedelemmel, az adósságot az ingó vagy az ingatlanvagyon terhére is behajthatják. Ilyenkor rendszerint figyelembe veszik, hogy az adott családi ház-e az adós egyetlen ingatlan vagyona. Ha megállapítást nyer, hogy az unokaöccsének a családi ház egyharmad része az egyetlen ingatlan vagyona, s ezenkívül nincs hol laknia, az ingatlan vagyon terhére csak abban az esetben hajtják be az adósságot, ha a tartozás összege meghaladja a minimálbér tízszeresét. Amennyiben a tartozás meghaladja a jelzett mértéket, igen valószínű, hogy a végrehajtási eljárás keretében sor kerül az ingatlanrész kényszerértékesítésére az adósság rendezése céljából.

Annak, hogy a házba be van jelentve egy kiskorú gyermek, az ingatlanrész kényszerértékesítése szempontjából nincs jelentősége. Csupán a gyermek esetleges kilakoltatásához kell megszerezni a gyámhatóság engedélyét.

hk