A lakásbérlés lehetőségeiről

2020. november 1., 15:06 , 1030. szám

„Szeretnék szobát bérelni egy házban, amelyben már lakik egy bérlő házaspár. Csakhogy a tulajdonos már hosszú ideje egy másik városban él. Hogyan lehetne mégis szabályos bérleti szerződést kötni vele? Nekem a lakbér elszámolása miatt lenne szükségem a hivatalos papírra. Felmerült, hogy albérleti szerződést köthetnék a házban lakó házaspárral, kiderült azonban, hogy időközben az ő szerződésük is lejárt. Azóta szóbeli megállapodás alapján élnek a házban, miután nem tudtak személyesen találkozni a tulajdonossal. Mielőbb szükségem lenne a szobára, hogyan lehet gyorsan megoldani ezt a kérdést?”

– Mindenképpen bérleti szerződést kell kötnie a ház tulajdonosával. Ám ehhez el kellene utaznia a lakóhelyére, esetleg el kellene küldenie hozzá a meghatalmazott képviselőjét, vagy a tulajdonosnak kellene felkeresnie önt, hogy aláírják a dokumentumot. Bérleti szerződést ugyanis, melynek értelmében az egyik fél (a bérbeadó) átadja vagy vállalja, hogy átadja a másik félnek (a bérlőnek) a lakáscélú ingatlant, hogy az egy bizonyos ideig térítés ellenében lakjon benne, csakis írásban lehet kötni. Látható, hogy ez a megoldás esetünkben nehézségekbe ütközik, ugyanakkor ez a legmegbízhatóbb, mindkét fél számára a legtöbb garanciát biztosító eljárás.

A személyes találkozás kiküszöbölésére javasolható, keressen egy olyan ügyvédet, ügyvédi irodát lakóhelyén, aki/amely a bérbeadó lakóhelyén is rendelkezik fiókkal vagy együttműködő partnerrel. Ha megbízást ad az ügyvédnek (ügyvédi irodának), az gondoskodhat róla, hogy a tulajdonos aláírja a bérleti szerződést, majd „postafordultával” a dokumentum visszajuthat önhöz.

Olcsóbb és gyorsabb megoldás, ha a világháló segítségével, elektronikus levél formájában kötnek megállapodást – amennyiben mind a ketten rendelkeznek úgynevezett elektronikus aláírással. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a szerződéskötésnek ez a formája bizonyos problémákat okozhat. Ezért javasolnám, hogy mielőtt belevágna, kérdezze meg a könyvelőjét, elfogadja-e majd ezt a dokumentumot. Az esetleges bonyodalmak elkerülése végett nem árt megőriznie számítógépén a szerződést, és az azzal kapcsolatban a bérbeadóval folytatott teljes levelezésüket.

Albérleti szerződés kötésére is lehetőség van. Ez azonban meglehetősen bizonytalan konstrukció esetünkben, tekintettel arra, hogy – mint említette – a bérlőknek nincs érvényes szerződésük a tulajdonossal. Elméletileg lehetséges, hogy megkötik az albérleti szerződést, amelyhez a tulajdonos szóban hozzájárul (különösen, ha utóbb úgyis új szerződés köttetik a bérlők és a tulajdonos között). Ha azonban később az albérleti szerződés bármilyen oknál fogva vizsgálat vagy bírósági eljárás tárgyává válik, önnek kell bizonyítania a szerződés jogszerűségét.

hk