A lakóházi közös tulajdon felhasználásáról

2020. november 15., 10:36 , 1032. szám

„Lakóházunkban három lakás ajtaja emeletenként egy nagyobb előszobából nyílik, amelyet szintén ajtó választ el a lépcsőháztól. Két szomszédunk, akik félig-meddig rokonok, fallal leválasztották ennek az előszobának a háromnegyedét, amolyan előszobát alakítva ki a maguk számára. Így viszont mi csak egy szűk folyosón juthatunk el a lépcsőház ajtajától a lakásunk bejáratáig. Az épületet a lakók egyesülete, az úgynevezett OSZBB irányítja, de én nem tudok róla, hogy engedélyeztük volna az átalakítást. Mit tegyek?”

– A lakások előtti folyosórész vagy előtér, amelyről szó van, az épület valamennyi lakójának közös osztatlan tulajdonát képezi. A tulajdonjog érvényesítésének sajátosságairól többlakásos épületben című jogszabály (Закон України ”Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”) 1. cikkelyének 6. pontja a többlakásos épület közös tulajdonaként határozza meg a közösen használt helyiségeket (beleértve a kiszolgálóhelyiségeket is); az épület teherhordó és térelválasztó konstrukcióit; azokat a mechanikus, villamos, víz- és csatornázási, valamint egyéb berendezéseket az épületen belül és azon kívül, amelyek egynél több lakás- vagy nem lakáscélú helyiséget szolgálnak ki; a többlakásos épület telkén elhelyezkedő, a társtulajdonosok szükségleteinek kielégítésére szolgáló épületeket és építményeket; valamint az épülethez tartozó földterület tulajdonjogát.

Az 5. cikkely kimondja, hogy a többlakásos épület közös tulajdona a társtulajdonosok közös osztatlan tulajdona. Ugyanezen cikkely értelmében ez a közös tulajdon nem osztható fel a társtulajdonosok között, s a társtulajdonosok nem jogosultak arra, hogy számukra saját természetbeni részt jelöljenek ki a többlakásos épület közös tulajdonából.

Ily módon a hatályos jogszabályok értelmében nem lehetséges saját részt elkeríteni a lépcsőházi folyosóból, előszobából, amely a többlakásos épület közös osztatlan tulajdonának minősül, még a lakóközösség hozzájárulásával sem. Ha született is ilyen hozzájárulás az önök távollétében az OSZBB részéről, az törvénytelen.

Javasolható, hogy hívják össze a lakógyűlést, és indítványozzák, hogy a szomszédaik szüntessék meg a térleválasztást. Amennyiben ők vagy a lakóközösség nem hajlandók erre, forduljanak a bírósághoz.

hk