A lakóingatlan üzembe helyezésének utólagos engedélyeztetéséről

2020. november 17., 11:27 , 1032. szám

„Új műszaki bizonyítvány készült a házhoz. Korábban édesanyámék kibővítették az épületet, konyhát, fürdőszobát és vécét építettek hozzá. Ezeket a helyiségeket az új műszaki bizonyítványban önkényes hozzáépítésként tüntették fel. Mit jelent ez? Mit tanácsol, mit tegyünk?”

– Az „önkényes hozzáépítés” mindenekelőtt azzal okozhat problémát, hogy kihatással lehet az ingatlan tulajdonjogi helyzetére. Például ebben az állapotában sem eladni, sem elajándékozni nem lehet a házat, problémák merülhetnek fel az öröklésénél, jelzáloghitelnél stb.

A helyzet rendezésének két útja van: fordulhatnak a bírósághoz, illetve kezdeményezhetik az üzembe helyezés engedélyeztetését a helyileg illetékes állami építészeti és építési felügyeletnél. Azt tanácsolnám, hogy előbb az engedélyeztetéssel próbálkozzanak meg.

Az építési engedély nélkül emelt épületek és építmények üzembe helyezésének rendjét a Regionális Fejlesztési, Beruházási és Lakásgazdálkodási Minisztérium 158. sz. rendelete szabályozza (Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт). Mindenekelőtt el kell végeztetni az épület műszaki felmérését, vizsgálatát. Ezt korábban kizárólag a helyileg illetékes műszaki nyilvántartási hivatal (BTI) végezhette el, jelenleg azonban bármely vállalkozás vagy szervezet jogosult erre, amely rendelkezik megfelelő képesítésű szakemberrel. A műszaki szemléről jegyzőkönyv készül.

Ezután következhet az épület használatbavételének engedélyeztetése az építészeti és építési felügyeletnél. A felügyelet csak abban az esetben járul hozzá az engedély kiadásához, ha a műszaki szemléről beterjesztett jegyzőkönyv az épületet építészeti szempontból rendben találja, a hozzáépített házrész összhangban van a településrendezési tervekkel és előírásokkal, s a telek tulajdonjoga is rendezett.

Fel kell készülniük rá, hogy a hatóság valószínűleg bírságot szab majd ki az engedély nélküli építkezésért, esetleg az épület üzembe helyezési engedély nélküli használatáért is fizetni kell.

Csak amennyiben az építészeti felügyelet írásos elutasító választ adott az üzembe helyezés iránti kérelmükre, érdemes megfontolni a bírósági per lehetőségét. Egyrészt a felügyelet elutasító hivatalos levele jogalapot szolgáltat ahhoz, hogy a bírósághoz forduljanak, másrészt a levélben foglalt indoklás alapján dönthetik el, célszerű-e egyáltalán perre menni, s mi legyen a kereset tárgya.

A működési engedély birtokában az épület műszaki bizonyítványából el kell távolíttatni az önkényes hozzáépítésre vonatkozó bejegyzést a BTI-ben, s feltétlenül rendezni kell az ingatlan tulajdonjogi bejegyzését is az állami regisztrációs hivatalban.

hk