Nagyberegi kistérség: Hozzáértő emberekre van szükség

2020. november 27., 14:30 , 1035. szám

A Nagyberegi Kistérségi Tanács alakuló ülésére november 26-án került sor. Megfigyelőként jelen volt Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, illetve Géczi Tihamér járási képviselő.

A közgyűlésen felolvasták a bejutott képviselők neveit, az esküfelvételt követően pedig kiosztották a képviselői igazolványokat. A tanácsba 22 képviselő jutott be, viszont két településen – Nagyberegen és Beregújfaluban – újraválasztást kell majd tartani szavazategyenlőség miatt, illetve az egyik képviselő a járási tanácsba is bejutott, így ott fog tevékenykedni. A megismételt szavazásra januárban kerül sor.

A megalakuló ülésen 21 képviselő szavazhatott. Ifj. Urszta János kistérségi polgármester helyettese Sütő Lajos lett. A tanács titkárává Kali Mariannát választották. A további nyílt szavazással megválasztották a kistérség településeinek sztarosztáit is, miszerint Beregújfaluban Máté Vita, Kovászón Gazuda Hanna, Alsó- és Felsőremetén pedig Kuranova Marianna lesz az elöljáró.

A megalakult képviselő-testület a pártok delegáltjai alapján a következőképpen áll össze: a KMKSZ 2, a Ridne Zakarpattya 2, a Szluha Narodu 1, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) 1 képviselőt tudhat magáénak, a többi képviselő pedig pártonkívüliként van jelen a tanácsban.

A Nagyberegi kistérség újonnan megválasztott polgármesterét, a KMKSZ által is támogatott ifj. Urszta Jánost a jövőbeni terveiről, a térség életéről, a lakosság igényeiről, a fejlesztésekről kérdeztük.

– Hogyan értékeli az október 25-ei választási eredményt?

– Sok energiát fektettünk az idei választásba, aminek meg is lett a gyümölcse. Azt szeretném, ha a tetteim bizonyítanák az alkalmasságomat. Nagy fölénnyel nyertem, az 5 kistérségi településről (Nagybereg, Beregújfalu, Alsó- és Felsőremete, Kovászó) 881 szavazatot kaptam.

A kistérségi tanácsban összesen 22 képviselő lesz, akik közül Nagy­be­reg 9-et delegál, Beregújfalu 6-ot, Alsó- és Felsőremete 2-2-t, Kovászóról pedig 3 képviselő került be.

Jelenleg komoly kihívások előtt állunk, olyan személyekkel szeretnénk együtt dolgozni, akik értik, amit csinálnak: hozzáértő embereket keresünk a polgármester-helyettes, jegyző, könyvelő stb. pozíciókba, akik már ismerik a kistérség falvait, és dolgoztak azokban.

Mindenképpen haladni szeretnénk, hogy az emberek elégedettek legyenek. A lehetőségektől függően fogjuk majd látni, hogy a fejlesztésekre milyen pénzforrások állnak rendelkezésünkre, ebből kiindulva várjuk a különböző befektetőket is.

– Konkrétumokat tudna mondani?

– Nagyon sok probléma van a mellékutakkal a térség összes településén. Itt drasztikus lépésekre van szükség, mert az embereknek ezeken az utakon nap mint nap közlekedniük kell. Az útviszonyok rendbetétele az egyik szívügyem, és egy benzinkutat is szeretnénk létrehozni.

A szántó- és termőföldterületek dokumentációja generálja a másik nagy problémát. Nagy az összevisszaság a földpapírokkal, ezeket alaposan át kell vizsgálnunk, hisz a kistérség egyik gazdasági potenciálja – az erdőgazdálkodás mellett – a mezőgazdaság lehet. Nagyberegen jelenleg napelemfarmok is vannak, viszont a cég leszögezte, hogy szeretne továbbterjeszkedni, újabb telepeket létrehozni.

– Várhatók-e problémák, esetleg ellentétek a kistérség nemzetiségi összetételéből fakadóan?

– Nagybereg a központ, viszont nem élvez elsőbbséget, nem szeretnék kivételezni egyetlen településsel sem. Úgy szeretném végezni a munkámat, hogy mindenhol arányosak legyenek az aktuális fejlesztések. Ez viszont a képviselő-testülettől is függ: ha ők úgy fognak hozzáállni ehhez, ahogy én szeretném, vagyis, hogy hatékonyan működjünk, nem nézve, hogy ki milyen nemzetiségű, akkor egyetértés lesz a települések között.

Végül pedig köszönöm a kistérség választópolgárainak, hogy bizalmat szavaztak nekem, amit a jövőbeni munkámmal szeretnék meghálálni.

D. P.