A katonai nyilvántartásról

2021. január 18., 10:29 , 1040. szám

„Nemrég hallottuk, be­idézik a fiunkat a katonai hadkiegészítő parancsnokságra (vojenkomátra), pedig még csak 17 éves. Az mondják, regisztrálni fogják, nyilvántartásba kerül. Mit kell tudni erről a nyilvántartásról?”

– A hadkötelezettséget A hadkötelezettségről és a katonai szolgálatról szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) állapítja meg, célja a polgárok felkészítése a haza védelmére alkotmányos kötelezettségeikkel összhangban. A hadkötelezettség része a katonai nyilvántartás szabályainak betartása.

A hadkiegészítő parancsnokságok minden évben nyilvántartásba veszik a 17. élet­évüket betöltött fiatalembereket. Erre általában a januártól márciusig tartó időszakban kerül sor. A nyilvántartásba vételhez az érintettnek idézést küldenek, amelyben szerepelnie kell a konkrét dátumnak és időpontnak, amikor meg kell jelennie a hadkiegészítő parancsnokság által megadott helyen.

A nyilvántartásba vétel céljából speciális bizottságot alakítanak. Az eljárás eredményeként nyilvántartási igazolást állítanak ki a fiatal számára. A katonai nyilvántartásnak két fajtája van: a sorköteleseké és a katonaköteleseké.

A hadkiegészítő parancsnokságon frissen nyilvántartásba vett fiatalok, akik a sorkatonai szolgálat előtt állnak, az első kategóriába tartoznak. A második kategóriába kerülnek többek között azok, akik már letöltötték a sorkatonai szolgálatot, vagy a Törvény 18. cikkelye alapján mentesülnek a sorkatonai szolgálat alól.

A katonai nyilvántartásban szereplő személynek a Törvény 38. cikkelye szerint folyamatosan tájékoztatnia kell a lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokságot a lakóhelyét, munkahelyét, tanulmányait, végzettségét, családi állapotát, egészségét stb. érintő változásokról. Erre hét nap áll a rendelkezésére.

Ha a sorköteles fiatal nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, az még nem jelenti azt, hogy a hadsereg szem elől téveszti, mivel számos hatóságnak tájékoztatási kötelezettsége van a katonaköteles személyt érintő változásokról. Az önkormányzatok illetékes hivatalai például nem regisztrálhatják új lakcímét, amíg nem jelentkezett be a hadkiegészítő parancsnokságon. A hadkiegészítő parancsnokság megkeresésére a rendőrség felkutathatja és előállíthatja a katonai szolgálat alól kibújó személyt.

Ami az ideiglenesen külföldön tartózkodókat illeti, a Törvény 36. cikkelye kimondja, hogy nyilvántartásukat a Miniszteri Kabinet szabályozza (Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників).

A nyilvántartási kötelezettség elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért a polgár bírsággal büntethető. Az Adminisztratív szabálysértési törvénykönyv 210. cikkelyének 1. és 2. pontjai alapján a nyilvántartás szabályainak megsértéséért, így a hadkiegészítő parancsnokságon való jelentkezés alapos ok nélküli elmulasztásáért vagy a késedelmes jelentkezésért, a munkahely, lakóhely, oktatási intézmény stb. változásáról való késedelmes tájékoztatásért 85–99 hrivnya bírság szabható ki. Ismételt szabálysértés esetén a bírság összege 170–255 hrivnyára nő.

Ide tartozik, hogy a Büntető törvénykönyv 335. cikkelye büntetőjogi felelősségre vonást állapít meg a sorkatonai szolgálat alóli kibújásért.

hk