Vasárnapi üzenet: 2021. február 14.

„Amit nem tettetek”

2021. február 14., 09:05 , 1044. szám

Krisztusban kedves Testvérek!

Nagyböjtre készülve az utolsó ítélettel kapcsolatos az egyik azt megelőző vasárnapi evangéliumunk. Ebben a szakaszban, amelyet Szent Máté evangéliumának 25. fejezetében találunk, a dicsőséggel eljövő Jézus jobbjára és baljára állítja az embereket cselekedeteik szerint. Miután megdicsérte az igazak tetteit, az Úr elmarasztalja azokat, akik éhezni, szomjazni, betegen vagy látogatás nélkül hagyták Őt. Osztályrészük az örök tűz és szenvedés. Az igazakhoz hasonlóan ők is megkérdezik az ítélő Krisztust, mikor látták Őt ilyen állapotban, és nem szolgáltak neki. Jézus erre azzal válaszol, hogy a legkisebbnek, legszegényebbnek, legrászorultabbnak tett szolgálat valójában neki való szolgálat volt, amit ők nem tettek meg.

Ha leegyszerűsítve nézzük ezt a példabeszédet, azt vehetjük észre, hogy ez a második csoport  mulasztással vétkezett. Látszólag nem nagy bűnt követtek el, de valójában a legalattomosabb kísértésnek engedtek. Amíg egy-egy aktív cselekedetünknél – pl. amikor szavunkkal vagy tettünkkel ártunk a másik embernek – figyelmeztet a lelkiismeretünk szava, a mulasztás vétkénél nem szólal meg azonnal. Ha meg is teszi, sokkal könnyebb elhallgattatni, mint azt a belső fájdalmat, amely egy konkrét cselekvés által elkövetett bűnünk után mardos bennünket. A mulasztás vétke azért olyan veszélyes, mert a bűnünket csak akkor vesszük figyelembe, amikor már késő, amikor már a büntetést kell elszenvednünk érte.

Gondoljunk iskolás éveinkre. Ha feladtak egy verset, és azt nem tanultuk meg, a felkérdezésnél az egész osztály előtt vallottunk szégyent. Amikor felszólítottak, már hiába kezdtük volna bepótolni a mulasztásunkat, azzal már elkéstünk.

Ugyanígy lesz a mennyek országával kapcsolatban is. Ha nem akarjuk elszenvedni a végleges megszégyenülést, akkor érdemes már most azon dolgoznunk, hogy feladatainkat tisztességgel elvégezzük, emberszeretetünket kimutassuk, és Istenünknek imádattal szolgáljunk. Kiváló időszak erre a közelgő nagyböjt. Használjuk hát fel az időt, hogy majdan a dicséret és ne a megszégyenülés részesei lehessünk!

Iván Gábor
görögkatolikus áldozópap