Tantermi és távoktatás, felvételi és hitélet a Nagyberegi Református Líceumban

2021. február 20., 10:28 , 1045. szám

A Nagyberegi Református Líceum 1993-ban nyitotta meg kapuit, és azóta rengeteg változáson estek át az épületei, a tantermek és a tanári kar is. A megújulás és az alkalmazkodás folyamatos dolog a líceumban. De van, ami nem változott: a hitre való nevelés. Az elmúlt év változásairól, a felvételiről és az előkészítőkről Kovács András igazgató, míg a hitéletről és a nevelésről Tóth László lelkészigazgató tájékoztatja az érdeklődőket hetilapunkon keresztül.

Online és tantermi oktatás

Az elmúlt időszak nagyon összezavarta a líceum mindennapjait. Amikor tavaly márciusban meghirdették a karantént, akkor még senki nem tudta, hogy milyen hosszú időintervallumot vesz majd ez igénybe. Akkor távoktatás formájában kezdődött meg a munka a líceumban. Ez azt jelenti, hogy a tanárok napi szinten küldtek anyagokat, a tanulóknak pedig „beadandók” formájában kellett megmutatniuk felkészültségüket a kiküldött témákat illetően. „Az idő múlásával viszont egyre inkább azt tapasztaltuk, hogy egyhamar nem fog véget érni a kialakult járványhelyzet, és úgy gondoltuk, fontos fejlődnünk, élőszóval is jelen kell lennünk a tanórákon” – nyilatkozta Kovács András.

Az új tanév (a 2020/2021-es – a szerk.) közeledtével, a nyár folyamán a tanári kar igyekezett minél alaposabban felkészülni az esetleges távoktatásra. Az igazgató úr elmondása szerint a rendelkezésre álló időt azzal töltötték, hogy átgondolják a lehetőségek sokaságát, s azt válasszák, amelyik a leghatékonyabb a diákok és a tanárok számára egyaránt. Így jutottak el a Google felületéhez, és ezen belül alakították ki azt az iskolai rendszert, amelyben a tanárok is kellőképpen tapasztaltakká váltak. „Mi felkészülten vártuk a szeptember elsejét, s sajnos szükség is lett az előre elkészített, online térben begyakorolt tanterv használatára” – mondta Kovács András igazgató.

Nyilván ennek is vannak nehézségei, de az igazgató elmondása szerint jó volt azt látni, hogy a tanárok kivétel nélkül hajlandóak voltak ezen rendszer használatának az elsajátítására és használatára, így minden óra sikeresen levezetésre kerülhetett. Egyelőre senki sem tudja, hogy mi vár ránk a jövőben. Rendkívül örvendetes volt a diákok és a tanárok számára is, hogy tavaly decemberben már szemtől szemben is találkozhattak egymással, és folytatódhatott a szabályos, tantermi oktatás. „Bízunk benne, hogy ez így is marad, de ha megint szükség lesz a váltásra, akkor nem tehetünk mást, ismét távoktatunk mi is.”

Felkészítő hétvégék és felvételi

A líceum természetesen a 2021-es tanévben is felvételt hirdet azon tanulók számára, akik fontosnak tartják az egyházi tanítást és a színvonalas oktatást. Az elmúlt év hatalmas változást hozott az iskola életében, nem csupán a felsőbb korosztályokat várták a líceum falai, hanem a kisebb nebulók is lehetőséget kaptak, hogy felvételt nyerjenek. Első gondolatként a 7. osztályosok meghívása volt terítéken, majd a nagy érdeklődésre való tekintettel a líceum vezetősége úgy döntött, hogy az 5. osztály számára is megnyitja kapuit az intézmény. Tavaly a 6. osztálynak nem volt lehetősége felvételt nyerni, de idén sok szeretettel várják az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályosokat is.

A körülményekre való tekintettel idén azonban a felkészítő foglalkozások online térben valósulnak meg. A szombatonként megrendezésre kerülő felkészítő foglalkozásokra jelentkezhetnek a 7., 8., 9. és 10. osztályos tanulók, akik számára magyar nyelvből és irodalomból, illetve matematikából szerveznek foglalkozásokat. A kisebb korosztály (5., 6. osztályosok – a szerk.) minden egyes szombaton digitális tananyagot kap, amit számon is kérnek tőlük. A két korcsoport felvételije nem egyezik, mivel a már említett alacsonyabb évfolyamokra felvételiző diákok nem tesznek hagyományos felvételi vizsgákat, hanem egy olyan szintfelmérővel várják őket, amelyben a szövegértésüket és a logikus gondolkodásmódjukat tesztelik. Ezen túl természetesen bibliaismeretből is tartanak előkészítő foglalkozásokat. Mivel mindez online módon történik, ezért maga a regisztrációs rendszer is online felületen érhető el a líceum honlapján a Felvételi menüpont alatt. A sikeres regisztrációt követően egy teljesen új rendszerben regisztrálják be a tanulókat: mindenki számára elkészítenek egy egyedülálló e-mail-címet, amely a G Suite rendszerbe enged belépni, és azon belül minden egyes érintett korosztály számára kialakításra kerültek a virtuális osztálytermek, ahol online foglalkozások keretében zajlanak a felkészítő órák. Ennek értelmében a felkészítő órákra való jelentkezés már összeköttetésben áll a felvételivel: csupán egyszer kell regisztrálni az érdeklődő diákoknak ahhoz, hogy az előkészítő alkalmakon, illetve a felvételi vizsgákon is részt tudjanak venni.

A tavalyi évnek az első gyakorlatát követően a líceum vezetősége az idén is jónak látta, hogy a tanulók valamilyen módon pluszpontokat is szerezhessenek. A három különböző formában megszerezhető extra pontoknál figyelembe veszik a diákok elmúlt évek során tanulmányi versenyeken, illetve különböző vetélkedőkön elért eredményeit, az aktív részvételt az előkészítő hétvégéken, valamint a diákok kapcsolatát saját gyülekezetükkel. Utóbbiról a lelkész és/vagy hitoktató az ajánlólevélben számolhat be. Ez a három mód 20 százaléknyi többletpontot is biztosíthat a felvételiző diákok számára.

„A felvételi vizsgára április 24-én kerül sor. Fontos tudnivaló, hogy az írásbeli vizsgákat követően személyes beszélgetésre is sor kerül, amely arra szolgál, hogy amennyire lehetséges, megismerjük a hozzánk felvételiző fiatalokat és szüleiket” – nyilatkozta Kovács András líceumigazgató.

Március 13-án pedig nyílt napot rendez a líceum, amelyre hívják és várják az érdeklődőket. Ez egy hagyományos alkalom a líceum falain belül, melynek a célja, hogy az érdeklődők személyesen is megismerhessék az intézményegyüttest, betekintést nyerjenek a mindennapokba, valamint lehetőséget biztosít a fontos kérdések feltevésére és megválaszolására. A nyílt nap végén a szervezők finom ebédre is várják a jelenlévőket, hogy szó szerint bele tudjanak kóstolni a líceumi étkeztetésbe.

Hitélet

Tóth László lelkészigazgató elmondása szerint a kialakult helyzet miatt a diákok nevelése és azon belül a hitbéli nevelés elmélete és gyakorlata áttevődött a családokba, ahol talán a legjobb helyen vannak a hit szempontjából. „Rendkívül fontos és szükséges, hogy otthon történjen a nevelés. Mi ezt szeretnénk kiegészíteni minél jobban a líceum falai között” – fogalmazott Tóth László lelkész. Elmondása szerint karantén idején a nevelők próbálták elérni a diákokat az online felületeken, és mindent megtettek azért, hogy olyan lehetőségekkel szolgáljanak a líceisták számára, amelyek keretén belül önállóan is foglalkozhattak Isten igéjével, de az nem mindig annyira hatékony, mint a szemtől szembeni, közvetlen kapcsolat.

„Szeretnénk visszatérni az eredeti kerékvágásba. A diákok már itt vannak a falak között, és igyekszünk azokon belül is maradni. Ez azt jelenti, hogy az amúgy személyesen látogatott istentiszteleteket a líceum diákjai jelenleg a biztonságos tantermekből, online követik” – mondta a lelkészigazgató, de reményeit fejezte ki, hogy nemsokára minden visszatérhet a rendes és megszokott kerékvágásba, ami nagyban elősegíti a diákok hitbéli fejlődését is.

Simon Dávid