A beregszászi római katolikus templom

2021. március 8., 12:46 , 1047. szám

A beregszászi római katolikus plébániatemplom a Vérke folyó partján, a város szívében található.

Egy város jellegét és arculatát leginkább az határozza meg, hogy milyen épületek alkotják. A várostestet alkotó utak és ingatlanok oly módon alkotnak egy magasabb szerveződési egységet, mint az emberi szervezetben a szervek, amelyek az organizmus működését fenntartják. Amit az ember hoz létre, azt leginkább a saját képmására alkotja meg. Ezért hat úgy egy város, mintha  szívdobbanása lenne, amelyen belül az ember mint apró sejt tevékenykedik néha kártékony, néha építő jelleggel, de leginkább funkciójának megfelelően.

Beregszász városának egyik legjellegzetesebb és történetének legtöbbet megélt épülete a római katolikus plébániatemplom. A XII. században épült szakrális hely a hívek számára évszázadokon keresztül biztosított és biztosít ma is menedéket.

A gótikus stílusban épült templom, amióta létezik, csodálatot vált ki az emberekből. Évszázadok alatt megsínylette a történelem szeszélyes viharait, többször lerombolták, majd újjáépítették.  A mai formája 1837–1846 között készült el, mikor Tischler Albin beregszászi segédlelkész tervei alapján Schönborn gróf felújíttatta. A templomot Hám János püspök szentelte fel 1846. november 1-jén. 

1905-ben a templom restaurálásra szorult, ezért az akkor kétezer lelket számláló gyülekezet gyűjtést szervezett. Lukovics Antal és neje keresztelőkutat adományozott   a templom számára. Fedák Sári színművész új miseruhával örvendeztette meg az eklézsiát. A hívek összesen 3166 koronát és 54 fillért adományoztak a templom felújítására. A munkálatok befejezése után, 1907. szeptember 8-án dr. Boromisza Tibor szatmári püspök felszentelte a frissen restaurált épületet. Az alkalmon az Istent magasztaló énekeket orgonán Haller Jenő szatmári főgimnáziumi tanár kísérte, a karmester pedig Halmos Gusztáv volt.

A rövid, de annál viharosabb XX. századnak idusán a plébánia­templomot a szovjethatalom kis híján teljesen kisajátította. Azonban úgy alakult, hogy a város méltán híres orvosa, dr. Linner Bertalan abban az időben egy befolyásos lembergi pácienst kezelt, aki azt javasolta a doktornak, hogy ha azt akarják, hogy ne essen semmilyen bántódása a templomnak, nyilvánítsák műemlékké. Ennek okán tudott megmaradni a megszállás évei alatt.

A plébániatemplomban jelenleg is virágzó hitélet folyik. Az idegenforgalmi és honismereti kirándulások kedvelt helye, mivel az épület múltja szorosan egybeforr Beregszász városának történetével, és ezáltal mint egy filmvászon vetít régi történeteket az arra járónak.

                K. B.