A beregszászi Bethlen–Rákóczi-kastély

2021. március 16., 12:34 , 1048. szám

Szürke hétköznapjaink fátyla mögül kipillantva néha rácsodálkozunk egy-egy olyan épületre Beregszászban, amelynek ódon hangulata elragadja fantáziánkat, és visszarepít régmúlt korok embereinek mindennapjaiba. A történelmi tények némi támpontot biztosítanak szárnyaló szellemünk számára, hogy a realitás gravitációjának segítségével világítótoronyként utat mutassanak elmélkedéseinknek.

A Beregszász központjában, a római katolikus plébániatemplom mellett található Bethlen–Rákóczi-kastély a város legkorábbi nem klerikális épülete. Az arra járó számára feltűnhet a falán több emléktábla. A keleti homlokzaton olvasható az épület keletkezésének időpontja, miszerint Bethlen Gábor erdélyi fejdelem 1629-ben építtette. A Thököly-felkelés idején a kuruc–labanc összecsapás során, 1686-ban az épület a tűz martalékává vált. II. Rákóczi Ferenc, kinek nevét a városban található főiskola is viseli, szerette Beregszászt, és ő volt az, aki a kastélyt helyreállíttatta a tragédia után. A Nagyságos Fejedelem sokszor megfordult a városban, ilyenkor rendszerint a kastély adott számára lakhelyet. 1703. május 22-én vásárt tartottak, ezen a napon történt, hogy Esze Tamás a kastély melletti téren olvasta fel a brezáni kiáltványt és bontott zászlót. 1705. december 20-án Beregszászban adta ki II. Rákóczi Ferenc felkelésre buzdító kiáltványát. A szabadságharc leverése után a Schönborn család kezére jutott a kastély, melyet át is építettek 1857-ben. Ekkor kapta meg mai klasszicista formáját.

A kastély pincéjét többször is átalakították, azonban a boltozat megőrizte gótikus jellegét. A szovjet megszállás alatt légoltalmi óvóhelynek is használták. 1945-től a Beregszászi 11. Számú Szakközépiskola kapott helyet benne. Az 1980-as években restaurálták az épületet, melyben 2002 óta kap helyet a Beregvidéki Múzeum.

A kastély falain összesen három emléktábla van: a Rákóczi-emléktábla, Bethlen Gábor 1991-ben felavatott emléktáblája, amelyet Gergely István alkotott, és Mikes Kelemen szintén 1991-ben avatott emléktáblája, amelyet Ortutay Zsuzsa készített.

A Bethlen–Rákóczi-kastély napjainkban a vidék kulturális kincseinek egy részét hivatott bemutatni. A múzeum gyűjteménye Sepa János múzeumigazgatónak köszönhetően széles perspektívában mutatja be Bereg vármegye múltjának nagy szeletét.

K. B.