Épületrekonstrukció az érvényes szabványok szerint

2021. március 30., 11:51 , 1050. szám

„Hamarosan gyarapodni fog a család, eljött az idő, hogy bővítsük a szülői házat. Ha ez szóba került, többször hallottam már, figyeljek oda az építési szabványokra, mert változtak az épületek és a telekhatárok közötti megengedett távolságok. Ennek ellenére azt tapasztalom, hogy az emberek látszólag úgy építkeznek, ahogyan akarnak, mintha mindent el lehetne intézni a hivatalokban. Kérem, magyarázza el, melyek a legfontosabb paraméterek (például milyen távol épülhet a ház az utcától, mekkora távolságot kell hagyni a szomszéd kerítésétől stb.)?”

– Ukrajnában 2019. október 1-jétől új normák vannak érvényben. A ДБН B.2.2-12: 2019 Tervezés és területek fejlesztése című dokumentum szabályozza egyebek mellett a területfejlesztés, -rendezés, -beépítés számos kérdését, ideértve az épületek és építmények, utak és egyéb objektumok közötti távolságokat. Ám a földrészlegek beépítését szabályozó egészségügyi, tűzvédelmi, műszaki és egyéb előírások sokaságának teljes körű áttekintésére rovatunk keretében nincs lehetőség. Az alábbiakban csupán néhány előírást sorolnék fel, érzékeltetve a téma összetettségét.

Az adott telken álló épület, építmény és a szomszédos telek határa közötti távolságnak a már korábban beépített településrészeken legalább 1,0 méternek kell lennie, lehetővé téve ezzel az épületek karbantartását. Egyben biztosítani szükséges, hogy a szomszédos épületek tetőzetéről, ereszeiről a víz ne jusson az épületek közötti térbe, vagy meg kell oldani a víz kielégítő elvezetését.

Új beépítésű, illetve beépítésre kerülő terület esetén a lakóházaknak és nyaralóknak legalább 3,0 méter távolságra kell megépülniük a telekhatároktól. Főútvonalak mellett az út/utca vonalától 6,0 méterre szabad lakóépületet emelni. Tapasztalt jogászok szerint a jelenlegi szabályozás hiányossága, amely megnehezíti az ügyintézők életét, illetve lehetőséget ad az eltérő értelmezésre, hogy a szabvány nem határozza meg egyértelműen, mit tekintsünk korábban beépített területnek vagy településrésznek, és mit új beépítésű területnek.

Ugyanakkor a melléképületek bizonyos típusainak elhelyezésére nem vonatkozik az út vonalától kötelezően betartandó távolság. Egyik kollégám mesélte, hogy engedélyeztette már garázs építését közvetlenül az utca vonalán is olyan környéken, ahol a lakóházak egyébként az úttól 3,0 méterre épültek. Azt pedig mindenki tapasztalhatta már, hogy kertvárosokban az utcára néző/nyíló kisebb boltokat/kioszkokat alakítanak ki telkeiken a lakók, vagy bérbe adják ehhez a telkük egy részét.

A telekre kiültetésre kerülő fák törzsének a korona nagyságának függvényében 4–6 méterre (de legalább a koronaátmérő felének megfelelő távolságra) kell lennie a szomszédos telek határától. Bokrok esetében a telekhatártól mért távolság minimálisan 1,0 m lehet.

A lakóépület és az 50 m2-nél kisebb alapterületű, háziállatok, szárnyasok tartására szolgáló gazdasági épületek, ólak, ketrecek közötti távolság 15,0 méterben van meghatározva. A szabályzat azonban úgy rendelkezik, hogy a gazdasági épületek akár egybe is építhetők a házzal, amennyiben a lakószobáktól és konyhától legalább három kiszolgáló helyiség választja el azokat, illetve betartható a minimális egészségügyi távolság (tehát a 15 méter) a szomszédos telkeken álló lakóépületektől. A lakóépület és a komposztáló, az udvari vécé, a szeméttároló, a trágya és a mezőgazdasági vegyszerek tárolására szolgáló terület/helyiség közötti megengedett minimális távolság 20,0 méter. Az ivókút és a gazdasági épületek közötti távolság szintén 20,0 méter. Ezeket a távolságokat a szomszédos telkeken álló épületekhez/építményekhez képest is be kell tartani.

Ami az épületek, építmények, szerkezetek közötti tűzvédelmi távolságokat illeti, azokat rendszerint a külső falaik közötti távolságként adják meg. Ha azonban az egyik épület éghető anyagból készült, és egy méternél jobban kitüremkedő elemmel (például fedett terasszal) rendelkezik, a távolság ettől az elemtől számítandó. A szomszédos telkeken álló I. és II. tűzállósági fokú lakóépületek (és a gazdasági épületek, kamrák, ólak) közötti távolság 6,0 méterben van megállapítva. Az I. és II. tűzállósági fokú, valamint a III. tűzállósági fokú lakóépületek közötti távolság ennél is nagyobb: 8,0 méter. A legtöbb lakóépület ez utóbbi kategóriába tartozik. A szomszédos telken álló vagy megépíteni tervezett IIIa, IIIб, IV, IVa, V. tűzállósági fokú lakó- és gazdasági épületek (többek között faházak) között 10–15 méter távolságnak kell lennie.

A falvak lakó- és gazdasági épületei, építményei, az üdülő­övezeti telkek határai, valamint a kerti építmények és az erdővel borított területek között 20,0 m, 50,0 m vagy 100,0 m távolságot kell hagyni attól függően, hogy lomblevelű, vegyes vagy tűlevelű erdőről van-e szó. A városi és nagyközségi háztájis/kertes családi házak esetében a telekhatár és az erdőterület közötti tűzbiztonsági távolság csökkenthető, de legalább 15,0 m-nek kell lennie.

El lehet tekinteni az ugyanazon a telken álló lakó- és gazdasági épületek közötti tűzbiztonsági távolság betartásától, vagyis erről szabadon dönthet a tulajdonos. Nem feledhetjük azonban, hogy a tűzvédelmi távolságok betartása elsősorban a tulajdonos érdeke.

Az I. és II. tűzállósági fokú épületek közötti távolság 6,0 méternél kevesebb is lehet, feltéve, hogy a magasabb épület szemközti fala tűzálló.

Az épületek közötti tűzvédelmi távolságot 20%-kal meg kell növelni: a kétszintes, V. tűzállósági fokú épületeknél; a tetőtér-beépítéses házak esetében, ha a tetőzet felső rétege éghető anyagokból készült.

A jelenleg érvényes ДБН B.2.2-12: 2019 dokumentum elődjével (ДБН 360-92) ellentétben nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek egy adott portán megengednék a korábbi szabványok alapján épült lakóépületek és melléképületek részleges rekonstrukcióját a helyi építészeti és várostervezési hatóságokkal, az állami tűz- és egészségügyi felügyelettel való előzetes egyeztetés alapján. Korábban ilyen esetben lehetséges volt az átépítés a régi szabvány szerinti távolságok meghagyásával. Azonban 2019-től elvben még rekonstrukció esetén is be kell tartani valamennyi jelenleg hatályos normát. Vagyis a hatóságok akár még a tulajdonos emeletráépítés iránti kérelmét is elutasíthatják, amennyiben az épület elhelyezkedése a telken nem felel meg a korszerű követelményeknek.

                hk