Egész éjjel tartó imádsággal méltatták Munkás Szent József ünnepét Tiszaújlakon

2021. május 4., 10:29 , 1056. szám

Május elseje Szent József liturgikus emléknapja a római katolikus egyházban, melyet XII. Piusz pápa vezetett be 1955. május 1-jén. Szűz Mária jegyese, Jézus nevelőapja foglalkozását tekintve ács volt – egyszerű, kétkezi munkás, ezért ő a munkások védőszentje, valamint az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok patrónusa. Jézus is mellette dolgozott, tőle tanulta az ácsmesterséget.

Ferenc pápa a 2020. december 8. és 2021. december 8. közötti időszakra Szent József-évet hirdetett, ennek apropóján a Tiszaújlaki Római Katolikus Egyházközségben Munkás Szent József ünnepén egész éjjel tartó szentségimádást és virrasztást, közös imádkozást tartottak. Az esemény délután szentmisével kezdődött, melyet Majnek Antal megyéspüspök celebrált Bán Jónás OFM helyi, valamint Rácz István benei és oroszi plébánossal közösen. A püspök atya prédikációjában kiemelte, Szent József a mindennapok hallgatag szentje, a Bibliából nem sok mindent tudunk meg róla, azt azonban igen, hogy csendben, alázattal és kitartó munkával szolgálta és nevelte a Megváltót.

A mise után a gyermekek virrasztása következett, melyen a hittanosok imádságai és énekei hangzottak el az Oltáriszentség előtt. Az alkalom egész éjjel tartó vigíliával és közös imádsággal folytatódott, melyen részt vettek a tiszaújlaki római és görögkatolikus hívek mellett a sárosoroszi, a benei, a nagyszőlősi, a tiszabökényi hívek is, énekkel szolgált a nevetlenfaluiak ifjúsági dicsőítő együttese Hajas Ámosz OFM plébános vezetésével. Az alkalom alatt gyónásra is lehetőség nyílt.

Szakaszonként felolvasták a Családok a Családért Egyesület Házaspárok útján kiadványának (https://mek.oszk.hu/15000/15073/15073.pdf) fejezeteit, amely kiadvány a házasság különböző állomásain vezet végig, így a házastársak egymásra találásától az otthonteremtésen, a gyerekvállaláson át az időskor kihívásaiig. A virrasztás során elmélkedést tartott Szent József személyéről, szerepéről Weinrauch Márió OFM; a nagyszőlősiek Taizé-énekekkel szolgáltak, majd az Újszövetségből hangzottak el olvasmányok. Hajnalban a Csendben az Úrral… elnevezésű csendesrész után Sztreha Egyed OFM ferences testvér vezetésével zsolozsmát tartottak, kora reggel pedig Egressy Márton helyi görögkatolikus lelkész végzett utrenyét.

A házigazdák nem feledkeztek meg a testi táplálékról sem, az alkalom idejére agapéval készültek a jelenlévők számára.

A vigília a vasárnap reggeli szentmisével zárult, melynek végén a hittanos gyerekek népes csoportja anyák napi köszöntővel: versekkel és énekekkel kedveskedett az édesanyáknak, nagymamáknak a hitoktatók felkészítésével.

A rendezvényt a karanténszabályok maximális betartásával szervezték meg.

PS