Évzáró rendezvény a FRIGY-nél

2021. május 31., 16:34 , 1060. szám

A beregszászi Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet, azaz a FRIGY tagjai hetente vesznek részt közös istentiszteleten, melyet Margitics János lelkipásztor és felesége, Margitics Erika vezet. A FRIGY-et a vezetők és az istentiszteletre látogató diákok mellett különböző szolgálattévő csoportok is alkotják, mint például a FRIGY Band, a Konyhatündérek csapata, a Négy Érzék Színház és az Erősítés. Az első a dicsőítés terén szolgál, a második a lelki táplálék utáni testi táplálékot biztosítja, a harmadik egy felejthetetlen élményről gondoskodik, amely során a résztvevők a látás megvonásával, csupán a többi érzékre hagyatkozva élhetnek át egy-egy történetet, míg az Erősítés a kihangosítást biztosítja a FRIGY-rendezvényeken. Május utolsó szerdáján a Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium udvarán, a szabad ég alatt került sor a rendhagyó tanévzáró istentisztelettel egybekötött bográcsozásra.

Az alkalmat – mint általában – imával és dicsőítéssel kezdték a fiatalok, majd Margitics János lelkész Pál apostol rómabeliekhez írt levele 12. részének első két verse alapján hirdette az igét: „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”

A lelkipásztor így magyarázta a Biblia szavait: „Mit akar még tőlem Isten? Mikor lesz már végre rólam szó? Olyan, mintha Isten állandóan csak utasítgatna: adakozz, menj, tegyél. A kulcs a megosztás: a Szentírás rámutat arra, hogy az ember legnagyobb ereje abban van, ha megosztja magát másokkal. Ha egy közösség része vagy, akkor Istennek terve van az életeddel: ez az okos istentisztelet.” A szolgálatról szólva pedig így fogalmazott: attól leszünk gazdagok, az az igazi maradandó dolog, amit nem fizetnek meg pénzzel. Isten szeretné, hogy megértsük, hogy mindenünk, amink van, az nem magától értetődő, hanem az Ő kegyelmének és szeretetének köszönhető.

Az istentisztelet imával, majd a közösség megáldásával zárult, amit a finom bográcsos elfogyasztása követett.

SD