Egymás terhét szeretettel hordozzátok

2021. június 1., 14:29 , 1060. szám

Az elmúlt egy esztendőben a karanténintézkedések és a több hónapon át online formában zajló alkalmak miatt a gyülekezeti tagok sem épülhettek a hitben egymás közösségében. Az utóbbi időben a javuló járványügyi mutatók azonban azt vetítik elő, hogy hamarosan megszűnhetnek a korlátozások, és a gyülekezeti életbe visszatérhet a személyes találkozások időszaka.

Az istentiszteleteken kívüli alkalmaknak hivatott helyet biztosítani az az elmúlt hetekben-hónapokban felújított terem, melyet a napokban ünnepélyes keretek között adtak át. A helyiség megújulása a Badalói Református Gyülekezet közadakozásából valósult meg, s a jövőben a Békesség gyülekezeti terem nevet viseli majd. A mintegy 50 négyzetméteres helyiség a helyi parókia legnagyobb termének számít, és közel három évtized után újult fel teljes egészében, illetve új bútorzatot is kapott.

Az új teremnek az asszonykör tagjai örülnek a legjobban, akik önkéntes diakóniai szolgálatot is teljesítenek, pelmenyit, lekváros derelyét stb. készítenek, amelyeknek az értékesítéséből befolyt összegekkel a helyi rászorulók testi és lelki felépülését segítik elő. A terem a jövőben nemcsak az asszonykörnek ad otthont, hanem az ifjúsági foglalkozásoknak, hittan­óráknak, presbiteri összejöveteleknek, szeretetvendégségeknek és más, a gyülekezet épülését szolgáló alkalmaknak.

Az ünnepélyes átadón jelen volt Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, valamint Nagy Béla, a KRE főgondnoka is, akik örömmel vágták át az avatószalagot.

A 458. dicséret (,,Az Úr csodásan működik”) eléneklését követően Sápi Zsolt helyi lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket. Zán Fábián Sándor a 100. zsoltárból vett idézettel kérte Isten áldását arra a munkára és alkalmakra, amelyek a jövőben ebben a korszerűen és szépen felújított teremben zajlanak majd. Az asszonykör áldásos tevékenységére utalva a püspök úr kiemelte, hogy itt a jövőben nemcsak lelki, hanem testi táplálékhoz is juthatnak majd az arra rászorultak és annak szükségét érzők.

Nagy Béla azt emelte ki, hogy ezen a hálaadó alkalmon az Úr lépésről lépésre mutatja meg az összetartozás erejét, hiszen a lelki épülés mellett itt majd olyan diakóniai szolgálat is zajlik, amely az elesetteknek és betegeknek nyújt testi és lelki segítséget.

Az asszonykör nevében Péter Margit mondott köszönetet a korszerű körülményekért, és annak a reményének adott hangot, hogy az itt folyó munka elsősorban a szeretet jegyében zajlik majd.

A Békesség gyülekezeti terem kialakítása a helyi gyülekezet érdeme, de mindezért Istennek legyen hála és dicsőség!

Jakab Lajos gyülekezeti tag