Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium tanévzáró ünnepsége

2021. június 3., 09:49 , 1061. szám

Ortutay Elemér születésének napján, június 2-án tartották meg az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus Lelkészségének hagyományteremtő tanévzáró ünnepségét.

Az ünnepség a szakkollégium névadójának tiszteletére állított emléktáblánál kezdődött a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium udvarán, ahol a megjelent vendégek, a kollégium diákjai és munkatársai panachidával emlékeztek meg a huszonnégy éve elhunyt Ortutay Elemér atyáról.

Ezt követően a gimnázium igazgatója, Szabó Árpád köszöntötte a vendégeket, aki kiemelte: „Abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy személyesen is ismerhettem Ortutay Elemér bácsit, aki egykor eme intézmény diákja volt. (…) Egy olyan ember emléktáblájánál állunk, akire méltán lehet büszke a gimnázium, valamint az ő nevét viselő szakkollégium valamennyi tanára és diákja.”

Az igazgató köszöntőjét követően Kovács Nikolettának, a szakkollégium növendékének tolmácsolásában hallhattunk egy részletet Ortutay Elemér visszaemlékezéseiből, ahogyan az unokáival folytat beszélgetést: „Tudjuk, hogy börtönben is ültél, valahol északon. Igaz, hogy huszonöt évre ítéltek el? Igaz, hogy hét évig ültél, és csak Sztálin halála után jöttél haza? De mi voltál, nagyapa? Fasiszta, vagy banderovec, vagy nacionalista? Vagy – ne haragudj – loptál, csaltál, szélhámoskodtál, hisz nálunk rend és fegyelem van. […] – Megnyugtatlak titeket! Ne szégyelljétek, hogy unokáim vagytok. Nagyapa becsületes ember!” – mondta Ortutay Elemér unokáinak.

Miután az elhangzottak által bepillanthattunk Elemér atya életébe, Szabó Konstantin atya osztotta meg Ortutay Elemérhez fűződő emlékeit és élményeit, felidézve azt az értékrendet, melyet képviselt. Elemér atya kedvenc mondása így szólt: „Serva ordinem et ordo te servabit”, ami annyit jelent: „Őrizd meg a rendet, és a rend megőriz téged.” Az atya mindennapjait és egész életét jellemezte ez a mondás, hiszen ő ezt nemcsak tanította, nemcsak mondta, hanem így tett mindennap – mondta Konstantin atya.

Ezt követően a megjelent vendégek elhelyezték az emlékezés koszorúit az emléktáblánál.

A rendezvény az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ és Szakkollégium épületében folytatódott, ahol sor került a hagyományteremtő tanévzáró ünnepségre, melyet meghitt hangulatú agapé követett.

A tanévzáró ünnepség hálaadó imaórával kezdődött, melyet Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke és Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének püspöki helynöke tartott.

Az imaórát követően Marosi István atya, a GörögKör és az Ortutay-szakkollégium vezetője köszöntötte a megjelent vendégeket, valamint értékelte a tanévet. „Ami ma megtörténik, az holnap már történelem” – hangzott el az atya beszédében, felhívva a figyelmet arra, hogy csupán az első tan­évet zárja a szakkollégium, mégis megannyi emléket őriznek már az épület falai, és reményeik szerint egyfajta lelki felüdülést és fejlődést fog nyújtani a diákok számára a jövőben is.

A tanév folyamán a szakkollégiumnak 36 lakója volt, közülük 9-en ezzel a félévvel befejezték beregszászi tanulmányaikat. A végzős diákoknak emléklapokat osztottak ki, bizonyítékul arra, hogy a kollégiumhoz tartoztak, és ez emlékként, igazolásként velük marad életük során.

Az átadót követően dr. Erdei Péter beregszászi magyar konzul köszöntötte a jelenlévőket.

Az Ortutay-szakkollégium elsősorban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjait fogadta be nagy családja körébe, így a tanévzáró ünnepségen a főiskola rektora, dr. Csernicskó István tartott köszöntőbeszédet, aki a jövőben karanténmentes féléveket és minden diák számára további sikereket kívánt.

A tanévzáró ünnepség végén az egybegyűltek közösen elénekelték nemzeti imádságunkat. Zárásként pedig a szervezők minden résztvevő számára ízletes ételekkel és frissítő italokkal kedveskedtek.

 Kopinczu Krisztián