Vasárnapi üzenet: 2021. június 20.

2021. június 20., 08:45 , 1061. szám

Életforrás

„Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála után a filiszteusok betömtek; és ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte őket.” I Mózes 26, 18

Izsák, az ígéret gyermeke, Ábrahám fia ínséges napokat él meg családjával együtt. Mint minden felelősségteljes családfő, válaszút előtt áll, döntenie kell, hogy elindul-e a biztosabb megélhetést ígérő Egyiptom felé, vagy marad az éhínségtől szenvedő országában. A helyzete érthető, a kérdés viszont sürgeti: vajon mit tehet ebben az esetben Isten gyermeke? Mire kell hallgatnia: a megérzéseire, mások tanácsára, vagy talán csak egyszerűen követnie kellene a többiek példáját? Sokszor ezek a tényezők irányítják az emberek döntéseit és útjait, de Isten gyermeke nem dönthet csupán ezen tényezők alapján. Isten fiainak döntését mindig az Úrra hagyatkozva kell meghozni, még ha az sokszor ellentétes is a mi vágyainkkal vagy elképzeléseinkkel. Isten pedig minden élethelyzetben kész útmutatást adni. Így szólt Izsákhoz is, akit akkor maradásra késztetett, és szavát ígéretével pecsételte meg. Az Úr emlékezteti Izsákot arra az elhívásra, amelyet atyjának, Ábrahámnak adott, és amelyben ő is komoly szerepet tölt be, hisz ő az ígéret gyermeke, aki szintén részese atyja áldásainak. Isten az ínséges helyzetben is magára mutat, és azt mondja, hogy Én cselekszem, Én teszlek naggyá, Én áldom meg a magvetésed, Én adok neked biztos megélhetést. Isten, aki Úrrá lett Ábrahám életében, Úrrá akar lenni fia, Izsák életében is. Isten emlékezteti Izsákot, hogy hagyatkozzon csak bátran továbbra is Őreá, és meglátja, hogy igen naggyá teszi kiválasztottját.

Izsák Istenre hagyatkozik, és elkezdi kiásni az atyja idejében ásott kutakat, melyeket az ellenség betömött. Kiváltságos helyzetben van, ugyanis nem kell kísérleteznie és időt töltenie azzal, hogy új kutakat ásson és vizet keressen. Rendelkezésére állnak ősi kutak, melyek atyjának biztos forrásai voltak. A filiszteusok megpróbálták megrabolni őt ezektől az örökségektől, de Isten újra elébe hozza. Sokszor ez lenne a helyes magatartás számunkra is. Az ellenség ugyanis sok szeméttel és mocsokkal, hitetlenséggel, kételkedéssel, kísértéssel és bűnnel dobálja be a számunkra életet jelentő kijelentés forrását. Nem kell új források után kutatniuk. Jézus Krisztus magáról mondja: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!” (Jn. 7, 37). Az Ő kijelentésében kell megerősödni, és minél mélyebbre jutni. Ő ma is kész pontos, a te életedre szabott útmutatást adni, életed nagy kérdéseit megválaszolni, csupán kereső szívvel, engedelmes lélekkel hozzá kell fordulni. Napjaink viharos és sokféle ínségben szenvedő emberének egyetlen útja van a megmaradáshoz, ha Őrá tekint, mert „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid. 13, 8).

Ima: Mennyei édes Atyánk, a Te ígéreteid és kijelentéseid csodálatosak és örökre megállnak. Nincs emberi bölcsesség, mely megérthetné és felfoghatná, ha nem Te érteted meg velünk. Töredelmes szívvel kérlek, vezess ma is Szent Igéd és Lelked által. Ámen!

Menyhárt István
mezővári református lelkipásztor