Tizenkét falu közös ünnepe

Falunap a Szürtei kistérségben

2021. augusztus 31., 18:15 , 1073. szám

Első ízben tartottak kistérségi falunapot Szürtében a 2020-ban közös önkormányzatba egyesült falvak. A Téglási Kultúrházban, illetve a kultúrház előtti téren színvonalas műsorral, finom bográcsgulyással, gyerekeknek szóló programokkal és utcabállal várták a kistérség falvainak lakosait.

Puskár Árpád, a Szürtei kistérség polgármestere ismételten megköszönte a falunapon megjelent lakosoknak a választáson kapott bizalmat, amiért – mint hangsúlyozta – csak „becsületes munkával tud fizetni”. A múlt év végén megalakult kistérségi tanács munkájáról beszámolva kiemelte: „A tanácsüléseket és a végrehajtó bizottság üléseit a hatályos törvényeknek megfelelően tartjuk, az ott elfogadott döntések végrehajtásáról a tanács apparátusa gondoskodik. A költségvetés, amely alapja a stabil működésnek, túlteljesített...” A polgármester elmondta, hogy augusztusban sok ünnepük van, Szent István király napja mellett idén ünnepeljük Ukrajna 30. születésnapját, továbbá augusztus 28-án lett Szürte 740 éves, míg Téglás község 235 éves.

Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke elmondta: „Sokat küzdött a KMKSZ azért, hogy a Szürtei kistérség megalakulhasson és saját kezébe vehesse sorsának alakítását. Ma már elmondhatom, sikeresen. Győztünk! Majd következett a választás, ahol sikerült a józan ész oldalára állítani a többséget, közös jelöltjeink mellett álltak ki. Kívánom mindannyiuknak, hogy amikor véget ér ez a választási ciklus, akkor is elmondhassam majd: »Köszönjük szépen! Sikeresen végeztünk, mindenki fejlődött. Mindenki azt kapta ettől az önálló közös úttól amit várt«.”

Braun László történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára mutatta be a Szürtei kistérség új címerét, melyet ez év június 14-én fogadott el a kistérség tanácsa. Elmondta, nem volt egyszerű megalkotni a címert, hisz az új közigazgatási egységet hét egykori községi tanács, tizenkét falu alkotja, ennek helyet kellett kapnia az új jelképben. A tizenkét községet egy virág formájában képzelték el, a tizenkét sziromlevelet egy kör köré helyezték el, hogy a települések egyenlőségét jelképezze. A körnek nincs alsó és felső része, nincsenek sarkai, mindenki egyenlő távolságra van a középponttól. Az összekapcsolódó szirmok a közös munkát, az összefogást hivatottak ábrázolni. A címer központja egy a virágszirmokból kirajzolódó kereszt, ugyanis a legfontosabb az Istenbe vetett hit. Hit és bizalom nélkül elképzelhetetlen a közös munka. A címer alatti szalagon három latin szó olvasható: REVERENTIA, CREDO, CONSENSUS, azaz Tisztelet, Bizalom, Egyetértés. Ez irányadó lehet a jövőben a közösség számára. A címer köré került ukrán és magyar nyelven a felirat: Szürtei Községi Kistérség 2020.

A címer megalkotásánál az volt a szempont, hogy egyszerű legyen és mindenki számára elfogadható – mondta el Braun László.

A kulturális műsorban hazafias dalokat énekelt a Szikora Csilla által felkészített szürtei Kiss Liliána, a Natalia Gavrik által felkészített ráti Alina Bodnar, valamint a Téglási Csalogány Asszonykórus. Az Ignácz Mária vezette Csalogány Asszonykórus magyarbődi népdalokat, a Szikora Csilla által felkészített Téglási Rózsa Népdalegyüttes pedig somogyi népdalokat énekelt. Színpadra léptek még a Téglási Orchidea Néptánccsoport ügyes táncosai, akik marosszéki, rábaközi, sárközi, magyarbődi táncokat is bemutattak, a magyarbődivel idén megnyerték az idei „Szól a fülemüle!” – VII. Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Tehetségkutató versenyt. A téglási és szürtei kisgyerekekből álló Eszterlánc Néptánccsoport is nagy tapsot kapott. A Györkéné Csákány Marianna által felkészített Kisgejőci Gyöngykaláris Kórusiskola megzenésített verseket adott elő. A császlóci Gábor István magyar népdalokat énekelt, Hopák Patrícia pedig Juhász Magda versét szavalta. Nagy sikert aratott a Szikora Csilla által felkészített, téglási és szürtei lányokból álló Pergettyű Citeraegyüttes is.

Ukrajna 30. születésnapjának tiszteletére, az országunkat magasztaló dalokat énekelt a ráti Diana Priszlupszka és a császlóci Okszana Holovnya, illetve a ráti és császlóci gyerekek, akik modern esztrádtáncokat is bemutattak.

A kistérség hat vadásztársasága nevezett be a gulyásfőző versenybe, ahol a Pásztornyicki László vezette szakavatott zsűrinek nem volt könnyű feladata, hisz nagy tapasztalattal rendelkező, a gulyásfőzésben mesteri fokra jutott szakemberek mérték össze tudásukat. Végül az anonim kóstolás eredményeként a kisgejőci vadászok levese nyerte el az első díjazottnak járó nagy fakanalat. Második a szürtei vadásztársaság lett, harmadik pedig a nagygejőci vadásztársaság lett.a

Közben a kultúrház előtti téren kézműves-foglalkozások várták a gyerekeket, illetve volt körhinta, ugrálóvára és kisvonat is. A szülők és gyerekek a finom ételek mellett néptáncokat tanulhattak az Orchidea Tánccsoport által szervezett táncházban, majd a falunapot jó hangulatú utcabál zárta. 

BZs