Gépjármű-e az elektromos roller?

2021. szeptember 28., 10:22 , 1076. szám

„Kérem, árulja el, járműnek minősül-e Ukrajnában az elektromos roller vagy a motorroller, a moped, a scooter, a robogó, illetve ezek elektromos meghajtású változatai vagy a gyroscooter? Az ember azt hinné, hogy ezek inkább szabadidős és sporteszközök, semmint közlekedési eszközök. Milyen szabályok vonatkoznak ezekre? Például kell-e hozzájuk jogosítvány, és ha igen, milyen?”

– A 2001 óta érvényes Közúti közlekedési szabályok (KKSZ) igen egyszerűen határozzák meg a jármű fogalmát. Ezek szerint a jármű olyan eszköz, amelyet emberek és (vagy) rakomány, valamint a rajta lévő speciális berendezések vagy mechanizmusok szállítására terveztek. Ilyen például a kerékpár.

Valamivel közelebb visz minket témánk kifejtéséhez a gépjármű fogalma. A meghatározás szerint a gépjármű motorral hajtott jármű. Ez a meghatározás vonatkozik a traktorokra, az önjáró gépekre és mechanizmusokra, valamint a trolibuszokra és a 3 kW-ot meghaladó teljesítményű elektromos motorral szerelt járművekre. Vagyis minden jármű, amelyet motor vagy a 3 kW-ot meghaladó teljesítményű villanymotor hajt, gépjárműnek minősül.

A KKSZ nem ismeri az elektromos roller, a scooter, az elektromos scooter, a gyroscooter, a robogó vagy az elektromos robogó kifejezéseket. Önálló kategóriaként egyedül a moped fogalmával találkozhatunk az 1.10-es pontban. Ezek szerint mopednek minősül az a kétkerekű jármű, amelyet 50 cm3 térfogat alatti motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű villanymotor hajt. A moped meghatározásából azonban levonhatjuk a következtetést, hogy a hasonló konstrukciójú és teljesítményű közlekedési eszközök ugyanazon besorolás alá esnek, ugyanazoknak a műszaki követelményeknek kell megfelelniük, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk.

Érdemes elidőzni a motorkerékpár fogalmának meghatározásánál is. A KKSZ szerint a motorkerékpár olyan kétkerekű, oldalkocsis vagy anélküli közlekedési eszköz, amelynek motorja 50 vagy annál több cm3 térfogatú. Majd így folytatódik a szöveg: „A motorkerékpárokkal azonos megítélés alá esnek a motorrollerek, motoros kerekesszékek, triciklik és más gépjárművek, amelyek megengedett maximális tömege nem haladja meg a 400 kg-ot.”

Következésképpen annak meghatározásában, hogy a szóban forgó gépjárművek minek minősülnek a jogalkotó szemében, elsősorban a motor teljesítménye, térfogata a meghatározó. Tekinthetjük úgy, hogy az 50 cm3-nél kisebb térfogatú vagy a 4 kW teljesítmény alatti motorral szerelt járművek a moped kategóriának felelnek meg, míg az ennél nagyobb teljesítményű motorral hajtott járművek a motorkerékpárral azonos megítélés alá esnek.

A KKSZ 2.1-es pontja értelmében a gépjármű vezetőjének rendelkeznie kell vezetői engedéllyel a megfelelő kategóriájú jármű vezetéséhez. Mint láttuk, a motorral vagy a 3 kW-ot meghaladó teljesítményű villanymotorral szerelt járművek gépjárműnek minősülnek, tehát a vezetésükhöz vezetői engedély, jogosítvány szükséges.

Felhívnám a figyelmet arra is, hogy mopedek és motorkerékpárok vezetőinek és utasainak kötelező bekapcsolt bukósisakban közlekedniük (lásd a 2.3-as pontot!). Tehát az ezen kategóriákba sorolható egyéb gépjárművekre is vonatkoznia kell ennek a szabálynak, amint a KKSZ összes többi idevágó rendelkezésének is.

A 2.13-as pont szerint a járművezetés jogának megadása korhoz kötött:

• gépjárművek és kerekesszékek esetében (A1, A kategória) 16 éves kortól adható meg;

• személygépkocsik, kerekes traktorok, önjáró gépek, mezőgazdasági gépek, egyéb, az úthálózaton működtetett mechanizmusok minden típusa esetében (B1, B, C1, C kategória), kivéve a buszokat, villamosokat és trolibuszokat, 18 éves kortól.

Ugyanezen pontból megtudhatjuk, hogy az egyes gépjárművek mely kategóriába tartoznak. Ami a bennünket érdeklő járműveket illeti:

• segédmotoros kerékpárok, robogók és más kétkerekű járművek, amelyeket 50 cm3 alatti térfogatú vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű elektromos motor hajt – A1 kategória;

• motorkerékpárok, beleértve az oldalkocsisokat és más kétkerekű járművek, amelyek motorja 50 cm3-es vagy nagyobb térfogatú vagy 4 kW, esetleg ennél nagyobb teljesítményű elektromos motor – A kategória.

Mint látható, azt, hogy az adott gépjármű irányításához A1 vagy A kategóriájú jogosítványt követelnek-e meg a hatóságok, alapvetően a motor térfogata, illetve teljesítménye határozza meg.

A jogosítványon kívül a gépjármű irányításához a járművezetőnek baleset-biztosítással, illetve a jármű adatait tartalmazó regisztrációs okmánnyal is rendelkeznie kell.

Az A1 és A kategóriájú jogosítványokra lényegében ugyanúgy lehet szert tenni, mint a gépkocsivezetők esetében. Vagyis el kell végezni az elméleti és a gyakorlati tanfolyamokat az autósiskolában, majd át kell esni a járművezetői vizsgán. Ezután lehet igényelni a jogosítvány kiadását. Az autósiskolákban, illetve azok weboldalain részletes információt találhatunk a tanfolyamokról, a Belügyminisztérium Fő Szervizközpontjának weboldalán (https://hsc.gov.ua/index/poslugi/vidacha-posvidchennya-vodiya/vidacha-po...) pedig minden szükséges tudnivalót megszerezhet az érdeklődő a jogosítvány igénylésének rendjéről.

Átlagosan, figyelembe véve a Belügyminisztérium kitöltendő űrlapjainak árát, valamint a beszerzendő orvosi igazolásokat, a közigazgatási illetékek megfizetését, a vezetői engedély kiadását kérő személynek körülbelül 300-400 hrivnya kiadással kell számolnia attól függően, hogy Ukrajna melyik régiójában él. Vannak esetek, amikor az űrlapok és egyéb dokumentumok kitöltése benne foglaltatik a jelentkező autósiskolai képzésének költségében.

Érdemes szólni néhány szót arról is, milyen büntetés vár azokra, akik jogosítvány nélkül közlekednek gépjárműveiken. Az Adminisztratív jogsértési törvénykönyv 126. cikkelye szerint, ha olyan személy vezeti a közlekedési eszközt, aki nem jogosult az adott típusú jármű vezetésére, vagy amennyiben a jármű irányítását olyan személynek adja át, aki nem rendelkezik a jármű irányításához szükséges jogosítvánnyal, a nem adózó minimális jövedelem kétszázszorosának megfelelő (3400 hrivnya) bírsággal sújtható. Amennyiben a szabálysértés egy éven belül megismétlődik, a járművezetőre a nem adózó minimális jövedelem 2400-szorosának megfelelő (40 800 hrivnya) bírság róható ki, valamint a közlekedési eszközök vezetésétől való eltiltásra számíthat 5-től 7 évig terjedő időtartamra, a lefoglalt gépjármű fizetség ellenében történő kiváltásával vagy anélkül.

hk