Ha elvesztek az örökhagyó tulajdonjogát igazoló okmányok

2021. október 26., 11:50

„Nagyapánk meghalt, és nem találjuk a háza papírjait. A közjegyző azt mondja, ezek nélkül nem kaphatjuk meg az örökséget. Milyen papírokról van szó, és mit lehet tenni?”

– Rendszerint a következő dokumentumokat kell benyújtani a közjegyzőnek a hagyatéki eljárás lefolytatásához:

• az örökhagyó haláláról kiadott igazolás;

• az örökös nyilatkozata a hagyaték elfogadásáról;

• igazolás az örökhagyó lakhelybejelentéséről halála pillanatában, illetve azokról a személyekről, akik vele azonos címen voltak nyilvántartva halálakor;

• a hagyatékra igényt tartó személynek az elhunyttal fennállt rokoni kapcsolatát bizonyító dokumentum – például a születési anyakönyvi kivonata (esetleg a házassági anyakönyvi kivonat is, ha megváltozott a vezetékneve);

• az örökös személyi igazolványa és (adó)azonosító száma (kódja) – ha rendelkezik ilyennel;

• az okirat, amely igazolja az örökhagyó tulajdonjogát a hagyatéka részét képező ingatlanra (ez lehet privatizációs igazolás, az öröklés tényét igazoló okirat, adományozási okirat, adásvételi megállapodás stb.);

• az ingatlan műszaki dokumentációja (a legtöbb esetben ez a ház műszaki tanúsítványa, az úgynevezett „техпаспорт”).

Való igaz, hogy az ingatlantulajdonhoz való jogot igazoló okmány és a ház műszaki dokumentációja nélkül a közjegyző nem dönthet a hagyaték átadásáról. Ebben az esetben nincs más megoldás az örökös számára, mint a bírósághoz fordulni, kérve a hagyatékhoz való jogának elismerését és ennek folyományaként az ingatlan tulajdonjogának átadását. A kereset nyomán megindult eljárásban a bíróság jogosult bekérni az illetékes állami hatóságoktól a szükséges dokumentumokat, amelyek alapján minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a szóban forgó ingatlan tulajdonosa halála pillanatában az örökhagyó volt. Ennek alapján a bíróság eldönti, hogy az ingatlan vagy annak egy bizonyos hányada megilleti-e a keresetet benyújtó személyt. Miután a bíróság határozata törvényerőre emelkedett, az örökös kezdeményezheti e határozat alapján a szóban forgó ingatlan műszaki dokumentációjának újbóli elkészítését, majd a tulajdonjoga bejegyzését az illetékes állami hatóságoknál.         

hk