V. Linner-díj-átadó Beregszászban

2021. november 28., 10:29 , 1086. szám

Idén ötödik alkalommal adták át a már hagyományos Linner-díjat, melyet az egészségügyben dolgozó, elismert szakembereknek ítélnek oda évről évre. A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (BKÉSZ) és a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség közös szervezésében megvalósult díj­átadóra a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban került sor november 27-én.

Beregszász neves szülöttje, Linner Bertalan az I. világháború idején harctéri sebészként dolgozott az orosz és az olasz fronton, ahol nem tett különbséget a saját, illetve az ellenség sebesültjei között, hiszen számára minden élet egyformán értékes volt. A világháborút követően visszatért szülőföldjére, Kárpátaljára. Az ő emlékére hozták létre 2017-ben a róla elnevezett díjat, amelyet minden évben egy-egy, a szakmájában és életútjában is elismerésre méltó szakorvosnak, valamint 2020-tól ápolónak adnak át.

A díjátadó ünnepség a beregszászi római katolikus templomban vette kezdetét ünnepi szentmisével, melyet Molnár János esperes-plébános celebrált. Ezt követően a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban folytatódott a rendezvény.

Az díjátadót megtisztelte jelenlétével Vida László ungvári magyar első beosztott konzul, Gyebnár István beregszászi magyar konzul, Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központjának igazgatója, dr. Csík Ferenc, a Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Egyesületének elnöke, dr. Males Iván, a Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási Kórház igazgatója, Lovas András, a díj névadójának leszármazottja, Jakab Eleonóra, a BKÉSZ elnöke, valamint a házigazdák: Molnár János bereg–ugocsai esperes-plébános és Mankovics Sándor nagybégányi plébános.

A díjátadó ünnepség kezdetén Reményik Sándor Az orvos című versét hallhattuk Tarpai Zsófia előadásában. Ezt követően Gyebnár István tartotta meg ünnepi beszédét, amelyben röviden ismertette dr. Linner Bertalan mint szakember, valamint magánszemély életútját, munkásságát és elhivatottságát. Emellett hangsúlyozta, hogy a mostani díjátadó jó alkalmat kínál arra, hogy hálát adjunk és köszönetet mondjuk azoknak az egészségügyi dolgozóknak – orvosoknak, ápolóknak –, akik a 2019-ben kirobbant világjárvány kezdetétől mind a mai napig emberfeletti erővel küzdenek a betegség ellen.

Lovas András, dr. Linner Bertalan leszármazottja köszöntötte a megjelenteket, és háláját fejezte ki azért, hogy Beregszász hitelesen őrzi „Berti bácsi” emlékét.

Jakab Eleonóra köszöntőbeszédében kiemelte: „Magunkat mint egy eszközt, Isten kezébe helyezzük, és úgy szolgáljuk az ő nagyságos terveit és mások javát. Linner Bertalan így tett! […] Dr. Linner Bertalan híres volt szerénységéről, tettrekészségéről, szolgálatkészségéről, idejét és erejét nem sajnálva mások szolgálatába állt, cserébe pedig nem kért és nem várt el semmit” – tudhattuk meg Jakab Eleonóra beszédéből.

Ezt követően egy, a Linner-díjról készített kisfilmet vetítettek, amelyet a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (KÁMME) és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával Gazdag Mihály készített.

A kisfilm levetítését követően elérkezett a várva várt pillanat, amikor is kihirdették az idei Linner-díjazottakat. A kuratórium döntése alapján 2021-ben az orvosi díjat prof. dr. Szircsák Erzsébetnek, az ápolói díjat pedig Gogola Istvánnak ítélték oda.

Szircsák Erzsébet 1977. december 27-én született Beregszászban római katolikus családban. Iskolai tanulmányait 1995-ben kitűnő eredménnyel fejezte a Csomai Középiskolában, majd 1995 és 2001 között az Ungvári Nemzeti Egyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatója volt. Ezt követően szintén az Ungvári Nemzeti Egyetem Orvostudományi Karán posztgraduális képzésben vett részt 2001–2002 között, majd a belgyógyászat szakirányt választva vizsgázott. Egyetemi tanulmányainak befejezése után az Ungvári Nemzeti Egyetem Általános Orvostudományi Kara Belgyógyászati Tanszékének asszisztense, ezt követően docense, majd professzora, tavalytól pedig tanszékvezetője lett. Már az egyetemi tanulmányai alatt mélyen beleásta magát a gasztroenterológiába (emésztőrendszerrel foglalkozó tudományág), amely tudományágban 2006-ban doktori fokozatot szerzett a Dnyipropetrovszki Orvostudományi Akadémia, valamint az Ukrán Tudományos Akadémia Gasztroenterológiai Kutatóintézetében. Prof. dr. Szircsák Erzsébet ma az Ungvári Nemzeti Egyetem Belgyógyászat Alapjai Tanszék tanszékvezetője, emellett nem feledkezik meg a beregszászi betegeiről sem. Ott segít, ahol tud, ahol lehet.

Városunk egy egész kicsi közösség, amelyben mindig vannak ikonikus arcok, Gogola István is egy ilyen meghatározó személy. Gogola István 1980. szeptember 6-án született Beregszászban. Általános képzést a helyi 8. Számú Középiskolában kapott, ahonnan a 9. osztály elvégzését követően felvételt nyert a Beregszászi Egészségügyi Szakközépiskolába. Itt 2000-ben felcseri képesítést szerzett kitüntetéssel. Az ezt követő öt évben az Ivano-Frankivszki Nemzeti Orvostudományi Egyetem diákja volt pszichológia szakon. 2006 és 2009 között a Sárospataki Református Teológiai Akadémia lelkipásztori munkatársképzésén vett részt, mindeközben folyamatosan dolgozott, többek között a Nagybaktai Orvosi Rendelőben tevékenykedett felcserként 2000 és 2002 között. Ezt követően visszatért korábbi iskolájába, ahol 2007-ig iskolai ápolóként és biológiatanárként tevékenykedett. A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium (ma Líceum) iskolapszichológusa és egészségnevelés-oktatója lett, amivel párhuzamosan tanított a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszékén. A helyi református gyülekezet oszlopos tagja, több éve presbitere, valamint a gyülekezet egyházmegyei tanácsának küldötte. Huszonöt évesen csatlakozott a beregszászi cserkészmozgalomhoz. A Beregszászi 4. Számú Bendász István Cserkészcsapat aktív tagja, valamint a beregszászi Pulzus FM egyik rendszeres műsorvezetője. Ma is végez házi betegápolást, lelkileg támogatja a súlyos betegek hozzátartozóit.

Mindkét díjazottról elmondható, hogy mind egészségügyi dolgozóként, mind magánemberként büszkén és bátran helytálltak dr. Linner Bertalan hagyatéka és emlékezete előtt, amit a most átadott díjak példátlanul tükröznek.

A díj átadását követően a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola és a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum diákjainak kulturális programja színesítette az ünnepséget Roszoha Mária zongorakíséretével.

Végezetül Lovas András egy közel száz éve készített fényképet adott át Jakab Eleonórának, amely kép dr. Linner Bertalant ábrázolja hadnagyi egyenruhájában, hiszen kitartó és fáradhatatlan munkája meghatározó szerepet tölt be „Berti bácsi” emlékének őrzésében.

A díjátadó ünnepség zárásaként a meghívott vendégek elhelyezték koszorúikat dr. Linner Bertalan szülőházánál, és főhajtással tisztelegtek az emléke előtt.

K. K.