Lezajlott a megyei tanács soron következő ülése

2021. december 4., 13:15 , 1087. szám

A megyei tanács soron következő ülésére december 2-án került sor.

A teremben minden frakció jelen volt, összesen 55 képviselő regisztrált. Az ülés az újonnan megválasztott vezetők (Volodimir Csubirko elnök, Andrij Seketa első helyettes és Vaszil Demjancsuk második helyettes) elnökletével zajlott.

A képviselők egyperces néma főhajtással emlékeztek a kelet-ukrajnai harcok és a Covid–19 áldozataira, ezt követően pedig áttértek a napirendi pontok megvitatására.

Ismeretes, hogy az ülés előtt egy nappal a vezetők úgy döntöttek, több kérdést is levesznek a napirendről, köztük A nemzeti kisebbségi nyelvek fejlesztésére és működésére irányuló programok Kárpátalján 2021–2025-ben c. kérdést, valamint a megyei tanács hatáskörébe tartozó egészségügyi intézmények reformjával foglalkozó bizottság létrehozását.

Az ülés kezdetén Anatolij Psenicsnij, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció (ODA) egészségügyi főosztályának vezetője beszámolt a járványhelyzetről, s kijelentette, hogy míg Ukrajna nagy része kilépni látszik a vörös zónából, Kárpátalja a negatív mutatók irányába halad. Hozzátette, hogy a legtöbb fertőzöttet Ungváron és az Ungvári járásban, Perecsenyben, Nagybereznán, valamint Munkácson veszik nyilvántartásba. A betegeket a megyében összesen 17 kórházban kezelik.

Ami az oltást illeti, Kárpátalja rendelkezik a legrosszabb eredményekkel, hiszen a lakosság csupán 22%-a vette fel a koronavírus elleni vakcinát, ebből pedig 17%-uk kapta meg mindkét dózist.

Volodimir Csubirko alátámasztotta Psenicsnij szavait, s közölte, hogy a megyében valóban rohamosan nő a betegek száma, egyre több személyt kezelnek kórházban. Arra kérte képviselőtársait, hogy vegyék fel a koronavírus elleni oltást, s biztassák erre a választópolgárokat a közösségi oldalakon. „Legyenek az agitátoraink, mentsék meg a kárpátaljai közösséget” – szólította fel a jelenlévőket.

A járványhelyzettel kapcsolatos beszámoló után felvetődött a kérdés, miszerint 10 személlyel növelnék a megyei tanács apparátusának létszámát. A KMKSZ- és  A Jövőért frakció képviselői kijelentették, hogy nem támogatják a javaslatot. Barta József, a KMKSZ frakciójának vezetője elmondta, hogy nem tartja célszerűnek e döntést. Mindennek ellenére a javaslatot 38 szavazattal elfogadták, így az apparátus jelenlegi létszáma 56 fős lett.

A vitás kérdések ezzel nem értek véget, hiszen ezt követően a képviselők indítványozták egy harmadik elnökhelyettes megválasztását. Bár Ukrajna törvénykönyve szerint a megyei tanács csupán két elnökhelyettessel rendelkezhet, a képviselők azt állították, hogy számos megyében választottak már három helyettest. A szavazás a kérdést illetően megkezdődött, azonban a KMKSZ- és A Jövőért frakció bejelentette, hogy nem vesz részt benne.

Volodimir Csubirko Andriana Szuskót javasolta harmadik helyettesnek. 35 képviselőből 32 szavazott igennel, három szavazólapot érvénytelennek nyilvánítottak, így a hölgy egy szavazat híján nem lett megválasztva.

A szavazás után az ülést lezárták, viszont a többség úgy döntött, soron kívüli ülést hív össze, melyen visszatérnek a harmadik helyettes megválasztásának kérdésére. Ekkor az ülésteremben már nem voltak jelen a Nép Szolgája, a KMKSZ és A Jövőért párt képviselői, a szavazáson 35 személy vett részt, akik ezúttal mindannyian támogatták Andriana Szusko megválasztását. A hölgy eddig a megyei tanács képviselői tevékenységének és állandó szakbizottságai munkájának szervezésével foglalkozó osztály vezetőjeként tevékenykedett, a legutóbbi választások előtt pedig az Ungvári Városi Tanács titkára volt.

VV/Ruszlan Fatula,
Karpatszkij Objektív