Az emésztőgödör kialakításáról

2022. január 18., 16:27 , 1091. szám

„Igaz, hogy megbírságolhatnak, ha rossz helyre ásom az emésztőgödröt? Kell hozzá engedély?”

– Ukrajnában nem létezik olyan egységes, önálló törvény vagy rendelet, amely szabályozná az emésztőgödrök elhelyezését és kialakítását. Az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott területfenntartási szabályzat (Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць) úgy határozza meg az emésztőgödröt, mint vízálló anyagból készült, folyékony hulladék összegyűjtésére és tárolására szolgáló, földbe mélyesztett műszaki létesítményt, amelynek talajszint feletti része szorosan záródó fedéllel és a szilárd hulladék különválasztásához ráccsal van ellátva. Az emésztőgödröket az oktatási, egészségügyi intézmények telkeinek határaitól, a lakó- és középületek, építmények falaitól, a gyermekek játszótereitől, a közösségi rekreációs övezetektől legalább 20 m távolságra kell kialakítani.

A gödör helyét a telken és annak távolságát a saját otthonától a ház tulajdonosa határozza meg a jószomszédság szabályainak betartásával – derül ki a szabályzat 2.22-es pontjának második bekezdéséből. A telkeken kialakított emésztőgödrök elhelyezésével kapcsolatos nézeteltéréseket a földterületi viták rendezésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján rendelik orvosolni. Vagyis az ügyben a helyi önkormányzat szakbizottsága illetékes.

Ha a szomszédok saját kútjaikból nyerik a vizet, az emésztőgödröt a kutaktól legalább 20 m-re, a közkutaktól pedig legalább 50 m távolságra kell kialakítani. Eközben a telek lejtését is figyelembe kell venni.

A vonatkozó állami építési normák (ДБН 360-92, 3.26-os pont) értelmében a komposztálókat, udvari vécéket és szennyvíztisztító létesítményeket az udvar mélyén kell elhelyezni, legalább 15 méterre a lakóépületek ablakaitól, beleértve a szomszédos telkeken álló lakóépületeket is. Az emésztőgödröt a szomszédos telektől legalább 10-12 m távolságra kell kialakítani úgy, hogy ez ne okozzon kellemetlenséget a szomszédoknak.

Alapvetően kétféle emésztőgödröt különböztetnek meg: a szivárgó, fenék nélkülit és a hermetikusat (szeptikus tartály). Az első jelenti az egyszerűbb és az olcsóbb megoldást, de alkalmazására csak egy kisebb napi szennyvízmennyiség esetén van lehetőség. Nagyobb mennyiségnél csak a hermetikus emésztőgödör jöhet szóba, amelynek a kialakítása és a fenntartása is költségesebb. Ez azonban a szakemberek gondja. A jogász annyit tehet hozzá a kérdéshez, hogy egy idevágó kormányrendelet (Про затвердження переліку будівельних робіт, які не вимагають документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію – 406. számú kormányrendelet, 2017. 06. 07.) az emésztőgödröt is azon építmények közé sorolja, amelyek létesítése nem igényel építési engedélyt. A szeptikus tartályok kialakításához ugyanakkor szükség van a Köztisztasági és Járványügyi Állomás (Санітарно-епідеміологічна станція) engedélyére. Ehhez a munka megkezdése előtt el kell készíteni a szennyvízcsatorna-rendszer tervét, s azt az egyéb megkövetelt dokumentumokkal együtt be kell nyújtani a hatóságnak.

Felhívnám a figyelmet, hogy a közegészségügyi normák megsértésével működtetett emésztőgödör sok kellemetlenséget okozhat a tulajdonosának. Ha ugyanis a szaga zavarja a szomszédokat, esetleg szennyezi a talajt, a kútjuk vizét, bármikor feljelentést tehetnek a Köztisztasági és Járványügyi Állomáson, illetve be is perelhetik a vétkest.

Az adminisztratív jogsértési törvénykönyv 152. cikkelye értelmében az állami településfejlesztési szabványok, normák és szabályok, illetve a települési településfejlesztési szabályok megsértéséért a polgár a nem adózó minimális jövedelem 20–80-szorosának (340–1 360 hrivnya) megfelelő bírsággal sújtható. Tisztségviselők, magánvállalkozók esetében a bírság összege a nem adózó minimális jövedelem 50–100-szorosa (850–1 700 hrivnya).

Megjegyzendő, hogy a bíróságok komolyan veszik az ilyen jelentéktelennek tűnő eseteket is, s az emésztőgödör felszámolásának elrendelésétől sem riadnak vissza, ha annak kialakítása vagy működtetése sérti az előírásokat. Például a Beregszászi Járási Bíróság 2019. augusztus 7-i, 297/161/19 számú ügyben hozott határozatával kötelezte az alperest, hogy számolja fel a telkén kialakított emésztőgödröt, mert nem tartotta be a gödör és a felperes háza között az előírt távolságot.

hk