Soós Katalin: Kimagasló eredményekkel és sikerekkel teli évet tudhat maga mögött a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma

2022. január 22., 11:50 , 1092. szám

Idén a főiskola infrastruktúrája újabb épülettel bővült Beregszászban. A felújított épületben kapott helyet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Szakgimnáziuma, valamint az Egán Ede Szakképzési Centrum Beregszászi Képzési Központja. Az intézmény életében bekövetkezett változásokról és a tanév alakulásáról Soós Katalin, az intézmény igazgatónője számolt be hetilapunknak.

– Kérem, mutassa be a II. RF  MF Szakgimnáziumának 2021-es évét.

– Mi, pedagógusok mindig tanévet értékelünk, és nekünk szeptember elseje az új tanév kezdete. A 2021-es naptári év nagyon változatos volt. A január–júliusi időszakban váltották egymást a táv- és jelenléti oktatási formák. Igaz, hogy most már nem ért váratlanul minket ez a váltakozás, és jobban felkészültünk ezekre az időszakokra, mégis mindenkit megviselt, hogy nem tudtunk tervezni. Minden tervnél két változattal kellett készülni, mert sosem tudtuk előre, meddig maradunk az intézményi kontaktoktatásnál, meddig valósíthatjuk meg terveinket a valós térben. Problémásnak bizonyult a végzős diákok szakmai gyakorlatának lebonyolítása is, hiszen ezeknek a gyakorlatoknak a hatékonysága a személyes jelenléten múlik.

A tanáraink hősiesen vették az akadályokat, sokszor emberfeletti küzdelmet folytatva a diákok motivációjának fenntartásáért. A kívülállóknak gyakran úgy tűnhet, hogy egy tanárnak sokkal kevesebb dolga van a távoktatás során, a gyakorlat azonban ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Sokszor ötször annyi munka előkészíteni egy ilyen órát, mint egy jelenlétit. A munkatársaink nagyon lelkiismeretesen végezték munkájukat ezekben az időszakokban is. Nemcsak kiválóan teljesítették a tanórák céljait, de eredményesek is voltak.

A mozgalmas tanév zárását követően egy nagyon sikeres felvételi időszakot tudhatunk magunk mögött. Soha ennyi felvételiző diák nem nyert még hozzánk felvételt: a 120 meghirdetett helyre 118 diákot tudtunk beiskolázni.

A szeptemberi tanévkezdés sem volt izgalommentes, hiszen két nap alatt kellett átköltöznünk egy másik épületbe. Ezt az akadályt is sikeresen vettük, és mostanra, mondhatom, be is laktuk új otthonunkat.

A tanévet jelenléti formában kezdtük. Tantestületünk és a technikai személyzet is 100%-ban megkapta a védőoltást, így semmi sem akadályozott a munkában egy ideig. Néha egy-egy csoport távoktatásra tért át, de a szükség nagy úr, úgyhogy ennek a megszervezését és lebonyolítását is megoldottuk és megoldjuk.

Hangulatos, szép tanévnyitónk volt, bár az éven is csak az elsősök vehettek részt ezen, nem állt módunkban sem a szülők, sem a felsős diákok meghívása. Nehézség, hogy minden rendezvényen csak korlátozott számban vehetnek részt diákjaink. Furcsa például, hogy a gólyaavatón, ahol ismerkedni kellene a felsősökkel, csak az elsősök és néhány felsős diák vehet részt. Ilyen helyzet több is akad, ettől mindig összeszorul az ember gyomra. Mivel a szabályok mindenkire vonatkoznak, ezért minden közösségi rendezvénynél figyelembe kell venni a céljainkat, a vágyainkat és az éppen aktuális járványhelyzetet.

A diákok nagyon vegyesen nyilatkoztak ezekről a váltakozó időszakokról. Voltak, akik alig várták a jelenléti oktatást, a személyes találkozásokat, de voltak olyanok is – persze ők voltak a kevesebben –, akik szerették a távoktatást, és még a tanulmányi eredményeiken is javítottak.

– A szakgimnázium életében milyen változásokat hozott az új épületbe történő átköltözés? Az új környezet milyen lehetőségeket rejt magában az oktatás színvonalát tekintve?

– A nagyon operatív átköltözést követően gyorsan belaktuk a csodálatos, tág terekkel, világos, meleg osztálytermekkel, modern sportteremmel kialakított iskolaépületünket. Azt hozzá kell tennem, hogy a főiskola anyaintézményként nagyon jó körülményeket biztosított a szakképzésben tanuló diákok számára is. Egyszerűen kinőttünk az „óvodáskorból”, kinőttünk a könnyen bejárható, belátható épületünkből. Évről évre több diákunk van, és több szakképzési csoportot is tudunk indítani az Egán Ede-centrumban, ehhez pedig tér, hely kellett.

Az új hely előnyei közé sorolható, hogy minden szaknak van saját épületrésze, illetve saját szakbizottsági irodája. Nincs tanteremhiány, így mód nyílik arra, hogy szaktantermeket szereljünk fel.

Tágas tanári szoba áll a pedagógusok rendelkezésére, ahol mindenkinek megvan a lehetősége a nyugodt munkához. Saját tornatermünket bármikor használhatjuk, ez rugalmasabbá teszi az órarend összeállítását. Diákjaink emellett különböző sportszakkörökön vehetnek részt, elsajátíthatják a néptáncok, báli táncok alapjait is. Az új épület abból a szempontból is komplex, hogy külön kollégiumi szárnnyal is rendelkezik.

Az intézmény egy kis térrendezéssel teljesen európai színvonalú környezetben helyezkedik el. Persze, a színvonalas oktatáshoz kell a tantestület odaadó munkája és a diákok akarata is. Nélkülük az egész csak egy épület.

– Kérem, röviden számoljon be a szakgimnázium választható szakirányairól, a jelenlegi diákok és oktatók számáról.

– Szakgimnáziumunkban a kilencedik osztályt befejező diákok számára öt szakirányban folyik a képzés. A felvételiző diákoknak az óvodapedagógia, szociális munka, számvitel és adóügy, turizmus és alkalmazott matematika szakokat tudjuk ajánlani. Továbbra is dolgozunk a tanítói szak elindításán, remélem, a következő tanévben már meghirdethetjük ezt is. Minden képzésünk négyéves: két év után középiskolai végzettséget ad, amit két év szakmai képzés követ.

Jelenleg 344 diákunk van a négy évfolyamon. A minőségi oktatást 52 tanár, szaktanár biztosítja odaadó munkájával és megfelelő szakmai felkészültségével.

Az Egán Ede Szakképzési Centrumunkban jelenleg 78 diák tanul. Szakács szaktechnikus, cukrász, általános ápoló, okleveles technikus, rehabilitációs terapeuta (gyógymasszőr), fodrász, gépjármű-mechatronikai technikus (autó­szerelő) szakokon. A képzésekre érettségivel rendelkező fiatalokat várunk. Magyarországi partneriskolákkal közösen zajlik a szakoktatás és a gyakorlatok megvalósítása is. A jövő évben bővíteni kívánjuk szakkínálatunkat: például kozmetikustechnikus és fogászati asszisztens szakokat indítunk. Szeretettel várjuk a szakmát tanulni vágyó fiatalokat az új épületünkbe. Elérhetőségeink: tel.: +380684354471 vagy a beregszasz.szakkepzo@gmail.com e-mail-cím.

– A koronavírus-járvány okozta karanténkorlátozások hogyan érintették a szakgimnázium ez évi működését?

– Ahogy azt már mondtam, nagyban megnehezítette munkánkat. Nem a munka megsokszorozódása miatt volt nehéz, hanem az eredményesség elérése. Mert valljuk be, a 14–16 éves diákok még nem annyira tudatos tanulók, mint az egyetemisták. Ez a korosztály még az érettségire készül, az első szakmai gyakorlatra, szakmai vizsgára, így nagyon fontos a jelenléti oktatás során szerzett tudás, tapasztalat. A különböző órán kívüli foglalkozások, szakmai kirándulások, gyakorlatok megvalósításában is felborultak terveink. Megoldottuk így is a ránk hárult feladatokat, de jobb lenne, ha a jövőben nem kellene alternatív megoldásokat keresni.

Minden technikai eszközünk megvan a zökkenőmentes online oktatáshoz, amit alkalmazunk is, ha szükség van rá.

– Milyen terveik vannak a 2021/2022-es tanév tavaszi félévére?

– Azt tervezzük a tavaszi félévre, hogy megvalósítjuk az összes eltervezett rendezvényünket, teljesítünk minden tantervet, minden szakmai gyakorlatot, a tantestületünk minden tagja részt vesz szakmai továbbképzéseken, hogy még jobb minőségben tudjuk folytatni az elkezdett és felvállalt feladatokat. Minden végzős diák megkapja a megérdemelt oklevelét, amit személyesen vehet át. Végigcsinálunk egy sikeres felvételi időszakot, és még több tervvel, több diákkal, több energiával vágunk bele a következő tanévbe.                       

Kopinczu Krisztián