A 2022. évi bírósági illetékekről

2022. január 25., 15:27 , 1092. szám

„Kérem, írja meg, hogy miért és hogyan változtak 2022-ben a bírósági illetékek?”

– Január 1-jén életbe lépett a 2022. évi költségvetés, miáltal módosult egy sor juttatásnak az állam által törvényben szabályozott összege, köztük a munkaképes személy létminimumáé is. Ennek következtében változott a bírósági illetékek összege is.

A bírósági illetékről szóló törvény 4. cikkelye értelmében bizonyos típusú keresetek benyújtása, illetve a bírósági dokumentumok, másolatok kiadása esetén az illetéket fix összegben állapítják meg. Mértékét a munkaképes személy létminimumának azon naptári év január első napján érvényes összegéből számítják ki, amelyben a vonatkozó keresetet vagy panaszt a bírósághoz benyújtják. A vagyoni jellegű keresetek többsége esetében viszont az illeték a kereset értékétől függ. A kereset értéke a felperes vagyoni követelésének kifejezése pénzben. Ennek a követelésnek egy bizonyos hányada fizetendő meg bírósági illetékként.

A Polgári perrendtartási törvénykönyv 176. cikkelye értelmében a követelés értékét a következők szerint határozzák meg:

• a pénzeszközök behajtása iránti kereseteknél – vagy a behajtandó összeg alapján, vagy a végrehajtási, netán más okmányban szereplő vitatott összeg alapján, amikor a behajtás nem vitatható (elfogadást nem igénylő) eljárásban történik;

• a tartásdíj behajtása iránti kereseteknél – a teljes, de legfeljebb hathavi kifizetés összege alapján;

• vagyoni tulajdonjog elismerésére vagy a vagyon iránti igény bejelentésére vonatkozó kereseteknél – a vagyon értéke alapján;

• határidős kifizetésekre és folyósításokra vonatkozó keresetek esetén – valamennyi, de legfeljebb háromévi kifizetés vagy folyósítás alapján;

• határozatlan idejű vagy életfogytig tartó kifizetésekre és folyósításokra vonatkozó keresetek esetén – háromévi kifizetés vagy folyósítás alapján;

• magánszemélyek ingatlan vagyonának tulajdonjogára vonatkozó kereseteknél – az ingatlan tényleges értéke, míg a jogi személy tulajdonában lévő ingatlan esetében – legalább annak könyv szerinti értéke alapján;

• bérleti szerződés vagy lakásbérleti szerződés felmondására vonatkozó keresetek esetén – a vagyontárgy vagy a lakás használatáért a bérleti szerződés végéig hátralévő időtartamra fizetendő, de legfeljebb háromévi összeg alapján;

• a kifizetések vagy folyósítások összegének csökkentésére vagy növelésére vonatkozó kereseteknél – a kifizetések vagy folyósítások csökkentésének vagy növelésének összege, de legfeljebb egyévi kifizetés vagy folyósítás alapján;

• a kifizetések vagy folyósítások megszüntetése iránti kereseteknél – a még hátralévő, de legfeljebb egyévi kifizetés vagy folyósítás alapján;

• több önálló követelésből álló perben – valamennyi követelés teljes összege alapján.

A bírósági illetékek mértéke jelenleg a következő:

1. Vagyoni jellegű keresetlevél esetén

• jogi személy által benyújtva – a kereset értékének 1,5%-a (legalább a munkaképes személy létminimumának összege: 2 481 hrivnya, és legfeljebb a munkaképes személy létminimumának 350-szerese: 868 350 hr.);

• magánszemély vagy egyéni vállalkozó által benyújtva – a kereset értékének 1%-a (legalább a munkaképes személye létminimumának 0,4 része: 992,4 hr., és legfeljebb a munkaképes személy létminimumának ötszöröse: 12 405 hr.).

2. Nem vagyoni jellegű keresetlevél esetén

• jogi személy vagy egyéni vállalkozó által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának összege: 2 481 hr.;

• magánszemély által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának 0,4 része: 992,4 hr.

3. Egyéb keresetlevelek

• házasság felbontása – a munkaképes személy létminimumának 0,4 része: 992,4 hr.;

• vagyonmegosztás házasság felbontásakor – a kereset értékének 1%-a (legalább a munkaképes személy létminimumának 0,4 része: 992,4 hr., legfeljebb a munkaképes személy létminimumának háromszorosa: 7 443 hr.).

4. Kérelmek külön eljárásban tárgyalt ügyekben; kérelem bizonyíték vagy kereset biztosításáról; a kérelmező távollétében hozott határozat felülvizsgálatáról; kérelem a választott bíróság (nemzetközi kereskedelmi választott bíróság) határozatának megsemmisítése iránt; végrehajtási okirat kiadásáról a választott bíróság (nemzetközi kereskedelmi választott bíróság) határozatának végrehajtására; végrehajtási okirat kiadásáról külföldi bíróság határozata alapján; a benyújtott bírósági határozat magyarázata iránt; kérelmek a választott bíróságnak (nemzetközi kereskedelmi választott bíróságnak) a bizonyítékok megszerzésében nyújtandó segítség iránt;

• jogi személy vagy egyéni vállalkozó által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának 0,5 része: 1 240,5 hr.;

• magánszemély által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának 0,2 része: 496,2 hr.

4.1. Bírósági végzés kiadása iránti kérelem – a munkaképes személy létminimumának 0,1 része: 248,1 hr.

4.2. Bírósági végzés megsemmisítése iránti kérelem – a munkaképes személy létminimumának 0,05 része: 124,05 hr.

4.3. A magánszemély Ukrajna elhagyásához való joga ideiglenes korlátozásának eltörlése iránti kérelem – a munkaképes személy létminimumának 0,2 része: 496,2 hr.

5. Keresetlevél magánszemély becsületének és méltóságának, magánszemély vagy jogi személy üzleti hírnevének védelme ügyében, ezen belül:

• nem vagyoni jellegű keresetlevél – a munkaképes személy létminimumának 0,4 része: 992,4 hr.;

• nem vagyoni (erkölcsi) kár megtérítése iránti keresetlevél – a kereset értékének 1,5%-a (legalább a munkaképes személy létminimumának megfelelő összeg: 2 481 hr.).

6. Fellebbezés bírósági határozat ellen; bírósági határozat elleni fellebbezéshez való csatlakozás iránti kérelem; bírósági végzés elleni fellebbezés; bírósági határozat felülvizsgálata iránti kérelem az újonnan felmerült körülmények alapján – a keresetlevél, egyéb kérelem és panasz benyújtásakor fizetett illeték 150%-a.

7. Semmisségi panasz bírósági határozat ellen; kérelem a bírósági határozat elleni semmisségi panaszhoz való csatlakozásról – a keresetlevél, egyéb kérelem és panasz benyújtásakor fizetett illeték 200%-a.

8. Bírósági jóváhagyás elleni fellebbezés és semmisségi panasz; kérelem a bírósági jóváhagyás elleni fellebbezéshez és semmisségi panaszhoz való csatlakozásról:

• jogi személy vagy egyéni vállalkozó által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának megfelelő összeg: 2 481 hr.;

• magánszemély által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának 0,2 része: 496,2 hr.

Iratok bíróság általi kiadásáért fizetendő:

• bírósági határozat másolatának ismételt kiadásáért – a munkaképes személy létminimumának 0,003 része papírlaponként: 7,44 hr.;

• bírósági tárgyalás technikai jegyzőkönyve elektronikus másolatának kiadásáért – a munkaképes személy létminimumának 0,03 része: 74,43 hr.;

• bírósági határozat másolatának elkészítéséért, ha az ügyben részt nem vett (részt nem vevő) személy, amennyiben a bírósági határozat közvetlenül érinti jogait, szabadságait, érdekeit vagy kötelezettségeit, írásban kérelmezi az illetékes bíróságtól a másolat elkészítését A bírósági határozatokhoz való hozzáférésről szóló törvény alapján – a munkaképes személy létminimumának 0,003 része papírlaponként: 7,44 hr.;

• az ügyhöz csatolt iratok másolatának elkészítéséért – a munkaképes személy létminimumának 0,003 része papírlaponként: 7,44 hr.

Közigazgatási (adminisztratív) szankcióról hozott bírósági határozatért – a munkaképes személy létminimumának 0,2 része: 496,2 hr.

A gazdasági és közigazgatási (adminisztratív) bíróságokon más illetékrendszerrel kell számolniuk a polgároknak és jogi személyeknek. A témával kapcsolatban lásd részletesebben A bírósági illetékről szóló törvény 4. cikkelyét! A bírósági illeték megfizetése terén igénybe vehető kedvezményeket ugyanezen jogszabály 5. cikkelye sorolja fel.

hk