Ha „lekéssük” az örökség elfogadását

2022. február 1., 16:53 , 1093. szám

„Előfordulhat, hogy nem érek haza külföldről, mikorra lezárul nagyapám hagyatéki eljárása, s így nem írhatom meg a kérvényt, hogy elfogadom az örökséget. Van rá lehetőség, hogy helyrehozzam a dolgot?”

– Valóban előfordulhat, hogy az örökös ilyen vagy olyan okból elmulasztja a Polgári törvénykönyv (Ptk.) 1270. cikkelyének 1. pontja által a hagyaték elfogadására megállapított, az örökhagyó halálának napjától számított hat hónapos határidőt, s csak késve jelentkezik az örökségéért. A hagyatéki eljárást lebonyolító közjegyző ilyenkor nem tehet egyebet, mint hogy megtagadja tőle az örökséghez való jogát alátámasztó igazolás kiadását. A jogszabályok ugyanis egyértelműen fogalmaznak: amennyiben az örökös nem kérvényezi a hagyaték elfogadását hat hónapon belül, a törvény úgy tekinti, hogy nem fogadta el az örökséget. (Lásd a Ptk. 1272. cikkelyének 1. pontját!)

A jog két megoldást kínál erre a helyzetre: a bíróságon kívülit és a bíróságit.

A bíróságon kívüli megoldás abban az esetben lehetséges, ha a többi örökös, aki elfogadta az örökséget, írásban a hozzájárulását adja, hogy a határidőt elmulasztó örökös is benyújthatja az örökség elfogadása iránti kérelmét a közjegyzőnek vagy faluhelyen az örökség megnyílásának helye szerint illetékes önkormányzat e feladat ellátásával megbízott tisztviselőjének. (Lásd a Ptk. 1272. cikkelyének 2. pontját!) Hangsúlyoznám, hogy ez a lehetőség csak abban az esetben adott, ha valamennyi örökös beleegyezik a megoldásba. Amennyiben az örökösök nem járulnak hozzá, hogy a határidőt elmulasztó társuk is benyújtsa kérvényét, vagy amennyiben egyedüli örökösről van szó, jogában áll keresettel fordulni a bírósághoz, kérve a hagyatéki eljárás meghosszabbítását. (Lásd a Ptk. 1272. cikkelyének 3. pontját!) Ilyenkor a kérelmezőnek meg kell neveznie mulasztása okát, illetve bizonyítékokkal kell alátámasztania állítását.

Amennyiben a bíró úgy ítéli meg, hogy az örökös méltánylandó okból nem jelezte időben az örökség elfogadását, pótlólagos határidőt állapít meg számára, amely elégséges ahhoz, hogy benyújtsa a kérvényt. Ez az idő rendszerint 1–3 hónap.

hk