A mezőgazdaságban dolgozó személyek felmentést kaphatnak a katonai szolgálat alól vetés idején

2022. március 16., 13:15 , 1099. szám

A Miniszteri Kabinet 194-es számú határozata alapján 2022. március 3-tól a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban dolgozók felmentést kaphatnak a katonai szolgálat alól mindaddig, amíg a tavaszi–nyári földművelési folyamatok befejeződnek.

Ahhoz, hogy felmentést kapjanak, az alábbi lépésekre van szükség:

1. Az agráriparban dolgozó vállalkozóknak, szervezeteknek és intézményeknek be kell nyújtaniuk az Agrárpolitikai Minisztérium felé azon alkalmazottak névsorát, akik a mozgósítás és háború idején felmentést kaphatnak a katonai szolgálat alól. A névsor mellé csatolni kell egy Excel-táblázatot is mellékelt magyarázattal.

Az Agrárpolitikai Minisztérium elérhetőségei:

mobagro2022@gmail.com

+38-063-181-51-83

2. A kapott adatokat az Agrárpolitikai Minisztérium feldolgozza, majd továbbítja javaslatait Ukrajna Gazdasági Minisztériuma és Ukrajna Honvédelmi Minisztériuma felé.

3. A Gazdasági Minisztérium elkészíti a határozatot, ezt követően küld egy kivonatot a kérelmező felé.

A határozatról szóló döntésben a felmentés időtartamát is feltüntetik, amely nem haladhatja meg a 6 hónapot.

A felmentés hatályát veszti, ha:

1. a kijelölt időtartam érvényessége lejár;

2. a vállalkozó, szervezet vagy intézmény befejezi vagy visszamondja feladatit a fegyveres erők, más katonai alakulatok vagy a lakosság szükségleteinek kielégítése szempontjából;

3. az államhatalmi szerv, vállalkozás, intézmény felszámolódik;

4. a hadköteles személyt elbocsájtják.

Tehát a mezőgazdaságban dolgozó személyek élhetnek a lehetőséggel, mely felmenti őket a katonai szolgálat alól vetés idején. A felmentés kifejezetten a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban dolgozó vállalkozókat, intézményeket, szervezeteket érinti.

Az érintettek Vaszilecskó Anatolij jogászhoz fordulhatnak felvilágosításért. Elérhetősége: 0992290525.