Az utcanév változásáról

2022. május 17., 14:32 , 1107. szám

„Hallottam, hogy megváltozik az utca neve, amelyben a házunk áll. Ilyenkor ki kell cseréltetni minden dokumentumot, amelyben szerepel a lakcímünk?”

– A rövid válasz: igen is, meg nem is. A hatályos törvények a legtöbb esetben nem teszik kötelezővé a dokumentumokban szereplő adatok haladéktalan módosítását az utcanév változásakor, előfordulhatnak azonban helyzetek, amikor a mielőbbi okmánycsere elkerülhetetlen. Ami például a személyi igazolványt illeti, nem szükséges mindjárt a hivatalba rohanni, hiszen az illetékes hatóságoknál regisztrált lakóhely nem változik. Az adat módosítása elvégezhető később is, például amikor névváltoztatatás miatt elkerülhetetlenné válik a dokumentumcsere.

A lakóhely/tartózkodási hely bejegyzésére vagy a nyilvántartásból való törlésére vonatkozó rendelkezések (lásd: Порядок дек­ларування та реєстрації місця проживання [перебування], затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7. 02. 2022, valamint: Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні») értelmében a házszámozás megváltoztatásáról, az utcák (sugárutak, körutak, terek stb.), települések, közigazgatási-területi egységek átnevezéséről, a közigazgatási-területi struktúra módosításáról született határozatok alapján az illetékesek elvégzik a szükséges módosításokat a kistérség nyilvántartásában, ezen adatok utólagos bevitelével az Egységes Állami Demográfiai Nyilvántartásba az Ukrajna Miniszteri Kabinetje által előírt rend szerint. Természetesen a polgár kérésére a szóban forgó adatokat bármikor kijavítják a lakóhelyére/tartózkodási helyére vonatkozó információkat tartalmazó személyi okmányban is.

Felmerülhet a kérdés: mi lesz az ingatlanról kiállított dokumentumokkal? Az ingatlan helye szerinti utca nevének változása esetén az ukrán jogszabályok nem teszik kötelezővé az ingatlan tulajdonjogával kapcsolatos dokumentumok módosítását, vagyis a tulajdonjogot igazoló okiratét, az öröklési bizonyítványét, az adásvételi szerződését, az ajándékozási szerződését stb. Ugyanakkor az ingatlan tulajdonosának, akit a változás érint, jogában áll kérelmezni az ingatlanjogok állami nyilvántartását végző hatóságnál a változtatás elvégzését. Erre például abban az esetben lehet szükség, ha el akarjuk adni, esetleg oda akarjuk ajándékozni az ingatlant. Így az új tulajdonos számára a tulajdonjogáról kiállítandó okiratban már az új utcanév fog szerepelni.

A jogi személyek és egyéni vállalkozók székhelyére vonatkozó adatok módosítását A jogi személyek, egyéni vállalkozók és civil egyesületek állami nyilvántartásáról szóló törvény értelmében kötelező elvégezni. Az utca átnevezésével változik a jogi személy székhelyének címe, ami szükségessé teszi az alapító okirat ennek megfelelő módosítását; módosítani kell az egyéni vállalkozóra vagy jogi személyre vonatkozó, a Jogi személyek, egyéni vállalkozók és civil egyesületek egységes állami nyilvántartásában szereplő adatokat; a banki rekvizitumok és adott esetben a szerződésekben szereplő adatok átírására, új pecsét, nyomtatványok stb. készítésére is szükség lehet. Ugyanakkor a törvény nem köti határidőhöz a szóban forgó módosítások végrehajtását, tehát erről – bizonyos keretek között – az érintett saját belátása szerint dönthet.

Megjegyzendő, hogy A jogi személyek, egyéni vállalkozók és civil egyesületek állami nyilvántartásáról szóló törvény értelmében nem kell adminisztrációs illetéket fizetni a jótékonysági szervezetek és jogi személyek alapító okirataiban Az ukrajnai kommunista és nemzetiszocialista (náci) totalitárius rezsimek elítéléséről és jelképeik propagandájának tilalmáról szóló törvénnyel kapcsolatos változások állami bejegyzéséért.               

hk