Az Aquinói Szent Tamás Akadémia felvételi felhívása

2022. június 9., 17:18

Június 15-ig várjuk azon 21 és 30 év közötti keresztény fiatalok jelentkezését, akik szeretnének részt venni a 10 hónapos, egyedülálló, élményalapú képzésben.

Kereszténység, értelmiségi küldetés, hazaszeretet – ezen értékek mentén alakult az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia 2018-ban azzal a céllal, hogy képzések során megerősítse hallgatóiban a keresztény életben való elköteleződést és a hazaszeretetet, valamint segítse a következő keresztény értelmiségi generáció fölnövekedését.

A nemzetközi szinten is egyedülálló képzési struktúra kiválóan alkalmas az elmélyülés és az aktív élményszerzés közötti tökéletes egyensúly megteremtésére, melynek köszönhetően a hallgatók sokrétű tudásban, hitben és emberi kapcsolatokban is gyarapodhatnak.

A 10 hónapos képzés három alappillérre épül: tíz tanulmányi modulra, az oktatási egységeket összekötő tanulmányutakra és a bentlakásos kollégiumi, közösségi életre.

A széles körű képzés a keresztény lelkiségi, gazdasági, társadalmi és kulturális élet szinte minden területét lefedi, kezdve a teológiától az irodalmon, a művelődéstörténeten és a társadalomismereteken át egészen a politológiáig és a médiaismeretekig. Kiemelt szempont a hallgatók minőségi és korszerű képzésének biztosítása, ennek megfelelően az oktatók a szakmájukban legmagasabban kvalifikált előadók, neves professzorok.

A tanárok névsorát lásd a nyitóoldalon! Az oktatási egységeket a határon túli magyar területekre és a belföldre irányuló tanulmányutak teszik még élménygazdagabbá, melyek hozzájárulnak a diákok nemzeti identitásának és összetartozás-tudatának fejlődéséhez is.

Az akadémia céljai közt szerepel a közösségépítés, ezért a program bentlakásos rendszerű, szakkollégiumi formában zajlik a piliscsabai intézményben. A diákok a képzés elvégzése után egyházi és közéleti személyek ajánlását kapják, illetve egy olyan civil és szakmai kapcsolati hálóval gazdagodhatnak hazánkban és az egész Kárpát-medencében, amit más módon csak hosszú évek kitartó munkája biztosíthat.

Június 15-ig várjuk az akadémia honlapján azon 21–30 év közötti keresztény értelmiségi fiatalok jelentkezését a képzésre, akik egyetemi tanulmányaikat már befejezték, vagy jelenleg végzik, valamint érzik magukban az elhivatottságot és felelősséget szűkebb környezetük alakítása vagy társadalmi szerepvállalás iránt.

A program a képzésben részt vevő 15 fő számára teljesen költségmentes: a hallgatók teljes ellátásban, illetve havi ösztöndíjban is részesülnek.

Friss információkért kövesse az akadémia Facebook-, illetve Instagram-oldalát!