Ukrajnában kezdetét vette a hulladékgazdálkodási reform

2022. június 23., 17:15

Ukrajna Legfelső Tanácsa második olvasatban elfogadta azt a 2207-1-d számú törvényjavaslatot, amely a hulladékgazdálkodást szorgalmazza szabályozni; 282 népképviselő szavazott igennel.

Ruszlan Sztrilec, Ukrajna környezetvédelmi és természeti erőforrások minisztere ezt úgy kommentálta, hogy Ukrajna végre megtette az első lépést a civilizált hulladékgazdálkodás felé. Legalább 20–30 évvel le vagyunk maradva európai szomszédainktól. Valójában ma Ukrajna az egyetlen ország Európában, ahol az államnak nincs ellenőrzése a hulladékgazdálkodás felett, így a felhalmozott szemét 90%-a a földbe van temetve. Célunk, hogy az Európai Unió teljes jogú tagjai legyünk, ezért meg kell mutatnunk, hogy valóban végre tudjuk hajtani az európai reformokat. A hulladékgazdálkodási kerettörvény elfogadása lehetőséget ad azoknak a változtatásoknak a kezdeményezésére, amelyekre Ukrajnának ahhoz van szüksége, hogy az Európai Unió tagjává váljon.

A törvény lehetővé teszi:

– a hulladékgazdálkodás európai hierarchiájának a bevezetését;

– a hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását országos, regionális és helyi szinten;

– a régi, elavult hulladéklerakók bezárását, illetve a megmaradt hulladéklerakók európai szabványok szerinti átállását;

– feltételek megteremtését a modern hulladék-újrahasznosítási infrastruktúra kiépítéséhez Ukrajnában az európai szabályoknak megfelelően, és a határokat megnyitását a befektetők számára;

– a „szennyező fizet” elvének kialakítását;

– a kibővített gyártói felelősség bevezetését, amikor a gyártó köteles gondoskodni az általa forgalomba hozott csomagolás teljes ártalmatlanításáról az áruval együtt.

A 2207-1-d számú törvényjavaslat csak az ukrajnai hulladékgazdálkodási rendszer működésére vonatkozó új, modern szabályok keretét határozza meg. Ennek alapján a jövőben számos további szükséges ágazati törvényt dolgoznak még ki. A végső cél a hulladékgazdálkodás hatékonyabbá és biztonságosabbá tétele az emberek és a környezet számára.

D. P.