Az elveszett diploma pótlásáról

2022. július 4., 14:42 , 1114. szám

„Elvesztettem a diplomámat, és ez még nem minden! Egy olyan kelet-ukrajnai városban tanultam annak idején, amely ma megszállt terület. Vagyis nem tudok csak úgy odautazni és kérni egy másik oklevelet. Létezik megoldás erre a problémára?”

– Szerencsére létezik. Az oktatási tárcánál néhány éve az ukrajnai belső menekültek igényeire reagálva alkották meg azt a rendeletet, amely szabályozza a diploma igénylését és kiadását a 2014-ben ideiglenesen megszállt területté vált régiók felsőoktatási intézményeiben 2014-ben és azt megelőzően végzettek számára (Порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 28. 05. 2014 № 655 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 22. 09. 2015 № 964).

Azonban a diploma kiadásának feltételei vannak:

• a végzett befejezte a képzést a tantervnek megfelelően;

• a megszállt területen található felsőoktatási intézményben átesett az állami atesztáción.

Az e feltételeknek megfelelő személy kérvényt nyújthat be az Oktatási és Tudományos Minisztériumba, melyhez csatolandó a személyazonosságát igazoló okmány másolata, valamint a tanulmányi igazolás vagy a leckekönyv (залікова книжка) másolata – amennyiben rendelkezik ilyennel a kérelmező. Bármilyen egyéb dokumentum is megfelel, amely igazolja a felsőoktatási intézmény látogatásának, elvégzésének tényét.

A kérvény alapján a minisztérium kijelöli azt a kormányellenőrzés alatt álló területen működő felsőoktatási intézményt, amely megbízást kap az elveszett dokumentum másolatának elkészítésére és kiadására. Az okirat másodpéldányában annak az intézménynek a nevét tüntetik fel, amelyben a kérelmező ténylegesen tanult, ugyanakkor a dokumentumot kiállító oktatási intézmény vezetőjének aláírása, pecsétje, neve és beosztása szerepel alatta.

A végzett hallgató tanulmányaival kapcsolatos információ­kat lehetőség szerint ellenőrzik a JeDEBO-ban (Egységes Állami Elektronikus Oktatási Adatbázis).

Amennyiben a kérelmező által a minisztériumnak benyújtott dokumentumok nem elégségesek a másolat kiállításához, a tárca megtagadhatja az okmány kiadását.

Ebben az esetben a polgárnak – miután írásba kapta az Oktatási és Tudományos Minisztériumtól az elutasítást – jogában áll a bírósághoz fordulni.

A polgári perrendtartás szabályai lehetővé teszik, hogy a polgár úgynevezett jogi jelentőségű tény megállapítását kérje a bíróságtól. Ebben az esetben a kereset nyomán a bíró határozatával megállapíthatja az adott oktatási intézmény elvégzésének tényét. Ez a bírósági határozat Ukrajna egész területén kötelező érvényű lesz, és lehetővé teszi, hogy a felmutatója igazolja a végzettségét.

A keresetben fel kell tüntetni:

• milyen konkrét tény megállapítását kéri a bíróságtól;

• az okokat, amelyek miatt nem tudta a bírósági szakaszt megelőző eljárásban beszerezni a megállapítani kívánt tényt igazoló dokumentumot (ehhez szükséges az Oktatási és Tudományos Minisztérium elutasítása, amely alátámasztja, hogy a tárca megtagadta a dokumentum kiadását);

• minden lehetséges bizonyítékot, amely megerősítheti a megállapítani kért tényt (például a munkakönyvi bejegyzést, amely igazolja, hogy a szóban forgó végzettség meglétét feltételező állást töltött/tölt be).

Készüljön fel rá, hogy meg kell győznie a bírót arról, valóban elvégezte-e a szóban forgó felsőoktatási intézményt.

hk