Hogyan adjunk kölcsön?

2022. augusztus 1., 10:29 , 1118. szám

„Mindig féltem, hogy egyszer velem is megtörténik, és most meg is történt! Az egyik ismerősöm/barátom nehéz helyzetbe került, és kölcsönkért tőlem is egy nagyobb összeget. Úgy érzem, nem mondhatok neki nemet, viszont számomra igen jelentős összegről van szó, s nem lehetek teljesen biztos abban, hogy viszontlátom-e még valaha ezt a pénzt. Az egész családom bánná, ha nem kapnám vissza a kölcsönt, viszont nem bocsátanám meg magamnak, ha nemet mondanék a barátomnak. Tudom, hogy léteznek mindenféle jogi trükkök, amelyekkel kiküszöbölhető, hogy az embert becsapják, hogy elcsalják a pénzét. Kérem, adjon tanácsot, hogyan adhatnék kölcsön a legbiztonságosabban!”

– Nem tisztem erkölcsi tanácsokkal szolgálni, annyit mindazonáltal megjegyeznék, hogy az embernek elsősorban azokra kell gondolnia, ha választás elé állítják, akikért felelősséget vállalt. Jelen esetben ez az ön családja, amelyről gondoskodni köteles. Magyarán, amennyiben kétségei vannak azt illetően, hogy visszakapja-e a kölcsön­adott pénzt, miközben bizonyos benne, hogy ezt a családja bánná, inkább vállalja a konfliktust a barátjával, mondjon neki nemet, bármilyen nehezére esik is. Ha elmagyarázza neki döntése okát – és amennyiben valóban a barátja az illető –, bizonyára meg fogja érteni.

Ami a „mindenféle jogi trükköket” illeti, ki kell ábrándítanom: nem léteznek olyan csodaformulák, amelyekkel tökéletesen megvédhető a kölcsönadott pénz. Van azonban néhány intézkedés, amelyekkel biztosítható, hogy amennyiben az adós ki akarna bújni a kölcsön törlesztése alól, a törvény az ön oldalán álljon, s több lehetősége legyen behajtani a tartozást.

Amikor nagyobb összeget adunk kölcsön, legalább egy kézzel írt átvételi elismervényt (nyugtát) szoktunk kérni az adóstól, de bizonyos esetekben ajánlott kölcsönszerződést kötni, a pénz átadását és átvételét igazoló jegyzőkönyvvel. A helyesen megfogalmazott kézzel írott átvételi elismervényben kötelezően szerepelnie kell:

• a nyugta kiállítása helyének és idejének;

• a kölcsönt felvevő személy adatainak: teljes neve, adóazonosító kódja, személyi igazolványának sorozatszáma, a személyi igazolvány kiállításának dátuma és a kiállító hatóság megnevezése, bejelentett lakhelye;

• a pénzt kölcsönadó személy adatainak: teljes név, adóazonosító kód, személyi igazolvány sorozatszáma, a kiállítás dátuma és a kibocsátó hatóság megnevezése, bejelentett lakhelye;

• a pénznemnek és az átadott összegnek (az összeget számokkal és betűkkel is ki kell írni);

• adott esetben feltüntethető, hogy milyen kamat mellett folyósították a kölcsönt (például évi 10 százalék);

• a határidőnek, ameddig az adós köteles a pénzt visszafizetni;

• fontos jelezni az elismervény/nyugta szövegében, hogy a pénzt kifejezetten kölcsönbe kapta az adós, és vállalja annak visszafizetését;

• az adós aláírásának.

Az elismervényt az adós saját kezűleg írja meg, és átadja a hitelezőnek a kölcsön fejében. Amikor megadja a kölcsönt, visszakapja az elismervényt.

Hitelszerződés alapján is nyújtható kölcsön, a szerződéskötés valamennyi követelményének és szabályának betartásával. Előnye ennek a megoldásnak, hogy a szerződésben részletesen körülírhatók a hitelezés és a hitel visszafizetésének feltételei. Ezért is célszerű a szerződés összeállításához és megkötéséhez jogász segítségét kérni. A szerződés megkötése után a pénz átadásáról és átvételéről külön jegyzőkönyv készül.

Mielőtt kölcsönadnánk, célszerű tájékozódni, miből szándékozik megadni a kölcsönvett pénzt az adós. A kölcsönt felvevő szava, fogadkozása ilyenkor nem perdöntő, viszont utánajárhatunk, hogy rendelkezik-e az illető olyan ingatlan vagyonnal, amelynek terhére később behajtható a tartozás, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan várta, vagy ha megtagadja a kölcsön visszafizetését. Az adós tulajdonát képező ingatlanokról az állami ingatlantulajdon-nyilvántartás segítségével lehet tájékozódni.

Ha a kölcsönfelvevőnek van megfelelő ingatlana, javasolt jelzálogszerződést kötni. Ilyenkor az adós ingatlana szolgál fedezetül a kölcsönre, amit bejegyeznek az ingatlantulajdon-nyilvántartásban is. Az adós továbbra is használhatja az ingatlant, de ha nem törleszti a hitelét a kölcsönszerződésnek megfelelően, akkor a kölcsönt adó fél kezdeményezheti a jelzáloggal terhelt ingatlan értékesítését. Felhívom a figyelmét, hogy jelzálogszerződés ingatlanra kizárólag írásban köthető, és a közjegyzői hitelesítés kötelező.

hk