Az elhunyt fel nem vett munkahelyi járandóságairól

2022. augusztus 9., 11:52 , 1119. szám

„Kinek fizeti ki a munkahelye örökre elszenderült fiam utolsó fizetését és a szabadságpénzét? Megkaphatja az anyja, ha nem volt felesége? Milyen igazolás kell hozzá?”

– A Polgári törvénykönyv 1227. cikkelye alapján az örökhagyónak kiutalt, de haláláig fel nem vett munkabér, nyugdíj, ösztöndíj, tartásdíj, átmeneti keresőképtelenséggel kapcsolatos ellátás, rokkantság vagy egyéb egészségkárosodás miatti kártérítések, más szociális juttatások a családtagjait illetik, ezek hiányában a hagyatéka részét képezik. A szülők – a gyermek életkorától függetlenül – családtagnak számítanak.

Az ön által leírt esetben az elhunyt szülei megkaphatják a ki nem fizetett munkabért és a pénzbeli kompenzációt a fel nem használt szabadságért, ha vele egy háztartásban éltek. Amennyiben nem egy háztartásban éltek, előfordulhat, hogy a munkáltató követelni fogja annak igazolását, hogy az elhunytnak nem voltak vele egy háztartásban élő hozzátartozói/családtagjai (akik szintén jogosultak lehetnek a pénzre).

Az elhunyt járandóságainak kifizetéséhez az egyik szülőnek kérvényt kell benyújtania a munkáltatónak. A kérvényhez mellékelni szükséges a halotti bizonyítvány másolatát, a dokumentumot, amely igazolja a kérvényező személyazonosságát, valamint az okmányt, amely alátámasztja, hogy az elhunyt a családtagja volt (a fia születési bizonyítványát). Ezenfelül szükséges az igénylő lakóhelybejegyzését igazoló okmány – amennyiben egy háztartásban éltek az örökhagyóval – vagy az igazolás annak családi állapotáról.

hk